Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstva vlády ČR

75 dotazů

(page 2)

Vážený pane,             k Vaší žádosti o informace ze dne 5. 1. 2017 sdělujeme, že Zpráva o stavu vyřizování stížností podaných proti České republi...
Jmenovité schéma organizační struktury úřadu
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro David Havlík dne .
Částečně úspěšné.
Vážený pane,             k Vaší žádosti o informace ze dne 5. 1. 2017 Vás v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném př...
Pracovní posudek v trestním řízení
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Martina Brzobohatá dne .
Informace není k dispozici.
Vážená paní,             k Vaší žádosti o informace ze dne 1. 1. 2017 uvádíme následující. Dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svo...
Vážená paní,             k Vaší žádosti o informace ze dne 12. 12. 2016 uvádíme, že žádná novela zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále je...
Insolvenční řízení
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Urban dne .
Úspěch.
Vážený pane,             na základě Vaší žádosti o informace ze dne 18. 12. 2016 bylo zjištěno, že ohledně společnosti Garuma s.r.o., IČ: 24817066,...
Zprávy o výsledcích finančních kontrol
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro David Havlík dne .
Částečně úspěšné.
Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 28. 7. 2016 Vám v příloze zasíláme dvanáctou část požadovaných dokumentů. Jedná se roční zprávu o finanční ko...
Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 22. 7. 2016 Vám v příloze zasíláme požadované dokumenty týkající se financování výstavby justičního areálu v ...
Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 22. 7. 2016 Vám v příloze zasíláme požadované dokumenty týkající se zprávy nejvyššího státního zástupce o čin...
Jmenování soudců
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro David Havlík dne .
Úspěch.
Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 8. 7. 2016 Vám v příloze zasíláme požadovaný dokument týkající se jmenování soudců, který byl ministrem sprav...
Dotaz
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Jiří Janeček dne .
Čeká se zařazení.
Vážený pane,             k Vaší žádosti o informace ze dne 2. 6. 2016 sdělujeme, že Ministerstvo spravedlnosti ČR nemá k dispozici statistické údaje...
Žádost o informaci
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Jan Musil dne .
Čeká se na doplnění dotazu.
Vaše podání ve věci "Internal review of Žádost o informace podle dotaz - Žádost o informaci" s evidenčním číslem b527bbc3-e8c1-4908-ba7f-43f3fa013828...
Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 24. 3. 2016 Vám v příloze zasílám požadované dokumenty, tj. Třetí průběžnou zprávu o plnění doporučení České...
Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 24. 3. 2016 uvádíme následující. Ministerstvo spravedlnosti ČR ve svém resortu v roce 2016 nezahájilo a ani n...
Jmenování soudců
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro David Havlík dne .
Úspěch.
Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 3. 3. 2016 Vám v příloze zasíláme požadovaný dokument týkající se jmenování soudců, který byl ministrem sprav...
Vážený pane,                   k Vašemu dotazu ze dne 22. 1. 2016 uvádíme následující. Podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svob...
Rozhodnutí obvodního soudu pro Prahu 9 ve věci DPP .
Upřesnění bylo odesláno Ministerstvo spravedlnosti od uživatele Zajonc Pavel dne .
Velké zpoždění.
Povinný subjekt: Rozsypal Jaroslav Mgr. Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane...
Počet žádostí o informace
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Hana A. Huntová dne .
Čeká se zařazení.
Vážená paní,                   k Vaší žádosti ze dne 29. 11. 2015 uvádíme následující. Počet žádostí o informace podaných u Ministerstva spravedln...
Vážený pane,                   k Vaší žádosti ze dne 24. 11. 2015 uvádíme následující. Úplné znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne...
Vážený pane,                   k Vaší žádosti ze dne 13. 11. 2015 uvádíme následující. Úplné znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne...
Jmenování soudců
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro David Havlík dne .
Úspěch.
Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 3. 10. 2015 Vám v příloze zasíláme požadovaný dokument týkající se jmenování soudců, který byl ministrem spra...
NOZ
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Robert Novák dne .
Čeká se zařazení.
Vážený pane,                   k Vaší žádosti ze dne 27. 9. 2015 uvádíme následující. V prvé řadě je třeba vzít v potaz, že povinnost poskytovat i...
Vážená paní Richterová, k Vaší žádosti ze dne 11. 9. 2013 uvádíme následující. K bodu č. 1: Za Ministerstvo spravedlnosti ČR se cesty zúčastnily čtyř...
Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 4. 6. 2015 Vám v příloze zasíláme zprávu za rok 2014 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republ...
Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 28. 4. 2015 Vám v příloze zasíláme požadované dokumenty tvořící materiál „Informace o podání ústavní stížnost...
Seznam významných veřejných zakázek
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro David Havlík dne .
Částečně úspěšné.
Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 9. 4. 2015 uvádíme následující. Ministerstvo spravedlnosti ČR pro rok 2015 neplánuje realizaci žádné významné...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?