Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstva vlády ČR

91 dotazů

(page 2)

Klamstvá jednej ženy
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Romantik dne .

Úspěch.

Vážený pane,             k Vaší žádosti o informace ze dne 29. 12. 2017 sdělujeme následující. V prvé řadě je třeba upozornit, že dle ustanovení § 2...
Ministerstvo spravednosti
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro irena dne .

Čeká se zařazení.

Vážená paní,             k Vaší žádosti o informace ze dne 16. 1. 2018 sdělujeme následující. Dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o ...
Vážený pane,             k Vaší žádosti o informace ze dne 4. 12. 2017 sdělujeme následující. S ohledem na neveřejnou povahu evidence skutečných maj...
Vážený pane,             k Vaší žádosti o informace ze dne 4. 10. 2017 Vám v příloze zasíláme seznam nemovitých věcí, na které bylo za posledních de...
Vážená paní,                   dne 13. 10. 2017 bylo Ministerstvu spravedlnosti ČR doručeno Vaše podání, které bylo označeno jako žádost o informa...
Jmenování soudců
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro David Havlík dne .

Úspěch.

Vážený pane,             k Vaší žádosti o informace ze dne 28. 9. 2017 Vám v příloze zasíláme text materiálu Jmenování soudců, který byl zpracován p...
rozhodnutí soudu v Českých Budějovicích
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Karel Sviták dne .

Chyba při doručení

Vážený pane,             k Vaší žádosti o informace ze dne 3. 8. 2017 uvádíme následující. Dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svo...
iInsolvencni spravce
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Romana dne .

Čeká se zařazení.

Vážená paní magistro,               k Vaší žádosti o informace ze dne 5. 7. 2017 uvádíme následující. V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č...
Jmenování soudců
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro David Havlík dne .

Úspěch.

Vážený pane,             k Vaší žádosti o informace ze dne 27. 5. 2017 Vám v příloze zasíláme text materiálu Jmenování soudců, který byl zpracován p...
Vážený pane,             k Vaší žádosti o informace ze dne 7. 4. 2017 uvádíme, že ve spisové službě věcně příslušného odboru investic a majetku Mini...
Stížnost na exekutora
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro tdt dne .

Čeká se zařazení.

Vážený pane,                         k Vaší žádosti o informace ze dne 30. 3. 2017 uvádíme následující. Státní dohled nad činností soudních exekut...
IT smlouvy a zakazky
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Michal Blaha dne .

Úspěch.

Vážený pane,               k Vaší žádosti o informace ze dne 5. 2. 2017 Vám v příloze zasíláme tabulku s požadovanými údaji týkajícími se smluv uz...
Zprávy o výsledcích finančních kontrol
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

Vážený pane,                   k Vaší žádosti ze dne 8. 3. 2017 Vám v příloze zasíláme přílohu č. 1, část II., tabulku č. 1 k Roční zprávě o finan...
Insolvence
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Martin Pečinka dne .

Informace není k dispozici.

Vážený pane,                   k Vaší žádosti o informace ze dne 1. 2. 2017 uvádíme následující. Dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb....
Vážený pane,             k Vaší žádosti o informace ze dne 5. 1. 2017 sdělujeme, že profesní životopisy ministra spravedlnosti, jeho náměstků, státn...
Vážený pane,             k Vaší žádosti o informace ze dne 5. 1. 2017 sdělujeme, že Zpráva o stavu vyřizování oznámení podaných proti České republic...
Vážený pane,             k Vaší žádosti o informace ze dne 5. 1. 2017 sdělujeme, že Zpráva o stavu vyřizování stížností podaných proti České republi...
Jmenovité schéma organizační struktury úřadu
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

Vážený pane,             k Vaší žádosti o informace ze dne 5. 1. 2017 Vás v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném př...
Pracovní posudek v trestním řízení
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Martina Brzobohatá dne .

Informace není k dispozici.

Vážená paní,             k Vaší žádosti o informace ze dne 1. 1. 2017 uvádíme následující. Dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svo...
Vážená paní,             k Vaší žádosti o informace ze dne 12. 12. 2016 uvádíme, že žádná novela zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále je...
Insolvenční řízení
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Urban dne .

Úspěch.

Vážený pane,             na základě Vaší žádosti o informace ze dne 18. 12. 2016 bylo zjištěno, že ohledně společnosti Garuma s.r.o., IČ: 24817066,...
Zprávy o výsledcích finančních kontrol
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 28. 7. 2016 Vám v příloze zasíláme dvanáctou část požadovaných dokumentů. Jedná se roční zprávu o finanční ko...
Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 22. 7. 2016 Vám v příloze zasíláme požadované dokumenty týkající se financování výstavby justičního areálu v ...
Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 22. 7. 2016 Vám v příloze zasíláme požadované dokumenty týkající se zprávy nejvyššího státního zástupce o čin...
Jmenování soudců
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro David Havlík dne .

Úspěch.

Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 8. 7. 2016 Vám v příloze zasíláme požadovaný dokument týkající se jmenování soudců, který byl ministrem sprav...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?