Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstva vlády ČR

84 dotazů
Neodeslaný spis
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro kohlerová olga dne .
Velké zpoždění.
Vážená paní,             k Vaší žádosti o informace ze dne 2. 3. 2018 je v prvé řadě třeba sdělit, že podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přís...
23. 11. Korina Rybářová 2019 12:16 <[1][emailová adresa]> (před 2 dny) Bylo zamítnuto z nějakého důvodu (zákon si nepamatuji, ale v tom smyslu, ž...
dotaz VÝŽIVNÉ pro manželku a dítě
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Irena Zímová dne .
Čeká se zařazení.
Vážená paní dne 12. 9. 2019 byla Ministerstvu spravedlnosti ČR doručena Vaše žádost o informace, v níž požadujete informace týkající se stanovování...
Výkon rozhodnutí/exekuce na Ukrajině
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Filip Černý dne .
Čeká se zařazení.
Vážený pane, dne 27. 8. 2019 byla Ministerstvu spravedlnosti ČR doručena Vaše žádost o informace, v níž požadujete informace týkající se výkonu soud...
Zánik opatrovnictví po úmrtí opatrovance
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Lenka Michalová dne .
Čeká se zařazení.
Vážená paní magistro,             k Vaší žádosti o informace ze dne 7. 8. 2019 je v prvé řadě třeba sdělit, že daný dotaz směřuje na výklad právních...
Výklad zákonů
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro David dne .
Čeká se zařazení.
Vážený pane,             k Vaší žádosti o informace ze dne 28. 5. 2019 sdělujeme, že Ministerstvo spravedlnosti ČR ani žádný jiný orgán veřejné sprá...
Vaše podání ve věci "Re: Potvrzení o doručení podání s běžným číslem 14912/2019" s evidenčním číslem b18b8b7e-3909-4d5c-a22b-e7107f57c597 a s běžným...
Práva probační služby?
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Petr Gano dne .
Čeká se zařazení.
Vážený pane,             k Vaší žádosti o informace ze dne 22. 11. 2018 si Vás dovolujeme odkázat na Probační a mediační službu ČR ([1]https://www....
Exekuce
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Šárka dne .
Čeká se zařazení.
Vážená paní,               k Vaší žádosti informace ze dne 28. 2. 2018 je v prvé řadě nutno poznamenat, že dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 10...
Exekuce
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Michal Suchanec dne .
Čeká se zařazení.
Vážený pane,             k Vaší žádosti o informace ze dne 7. 2. 2018, v níž žádáte radu ohledně postupu ve věci Vaší exekuce, sdělujeme následující...
Ministerstvo spravednosti
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro irena dne .
Čeká se zařazení.
Vážená paní,             k Vaší žádosti o informace ze dne 16. 1. 2018 sdělujeme následující. Dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o ...
rozhodnutí soudu v Českých Budějovicích
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Karel Sviták dne .
Chyba při doručení
Vážený pane,             k Vaší žádosti o informace ze dne 3. 8. 2017 uvádíme následující. Dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svo...
iInsolvencni spravce
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Romana dne .
Čeká se zařazení.
Vážená paní magistro,               k Vaší žádosti o informace ze dne 5. 7. 2017 uvádíme následující. V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č...
Vážený pane,             k Vaší žádosti o informace ze dne 7. 4. 2017 uvádíme, že ve spisové službě věcně příslušného odboru investic a majetku Mini...
Vážená paní,             k Vaší žádosti o informace ze dne 12. 12. 2016 uvádíme, že žádná novela zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále je...
Dotaz
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Jiří Janeček dne .
Čeká se zařazení.
Vážený pane,             k Vaší žádosti o informace ze dne 2. 6. 2016 sdělujeme, že Ministerstvo spravedlnosti ČR nemá k dispozici statistické údaje...
Žádost o informaci
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Jan Musil dne .
Čeká se na doplnění dotazu.
Vaše podání ve věci "Internal review of Žádost o informace podle dotaz - Žádost o informaci" s evidenčním číslem b527bbc3-e8c1-4908-ba7f-43f3fa013828...
Vážený pane,                   k Vašemu dotazu ze dne 22. 1. 2016 uvádíme následující. Podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svob...
Rozhodnutí obvodního soudu pro Prahu 9 ve věci DPP .
Upřesnění bylo odesláno Ministerstvo spravedlnosti od uživatele Zajonc Pavel dne .
Velké zpoždění.
Povinný subjekt: Rozsypal Jaroslav Mgr. Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane...
Počet žádostí o informace
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Hana A. Huntová dne .
Čeká se zařazení.
Vážená paní,                   k Vaší žádosti ze dne 29. 11. 2015 uvádíme následující. Počet žádostí o informace podaných u Ministerstva spravedln...
NOZ
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Robert Novák dne .
Čeká se zařazení.
Vážený pane,                   k Vaší žádosti ze dne 27. 9. 2015 uvádíme následující. V prvé řadě je třeba vzít v potaz, že povinnost poskytovat i...
Vážený pane inženýre,                   k Vašemu dotazu ze dne 27. 2. 2015 uvádíme následující. Předně je třeba vzít v potaz, že s ohledem na širo...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?