Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstva vlády ČR

77 dotazů
dotaz VÝŽIVNÉ pro manželku a dítě
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Irena Zímová dne .
Čeká se zařazení.
Vážená paní dne 12. 9. 2019 byla Ministerstvu spravedlnosti ČR doručena Vaše žádost o informace, v níž požadujete informace týkající se stanovování...
Výkon rozhodnutí/exekuce na Ukrajině
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Filip Černý dne .
Čeká se zařazení.
Vážený pane, dne 27. 8. 2019 byla Ministerstvu spravedlnosti ČR doručena Vaše žádost o informace, v níž požadujete informace týkající se výkonu soud...
Zánik opatrovnictví po úmrtí opatrovance
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Lenka Michalová dne .
Čeká se zařazení.
Vážená paní magistro,             k Vaší žádosti o informace ze dne 7. 8. 2019 je v prvé řadě třeba sdělit, že daný dotaz směřuje na výklad právních...
Výklad zákonů
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro David dne .
Čeká se zařazení.
Vážený pane,             k Vaší žádosti o informace ze dne 28. 5. 2019 sdělujeme, že Ministerstvo spravedlnosti ČR ani žádný jiný orgán veřejné sprá...
Vaše podání ve věci "Re: Potvrzení o doručení podání s běžným číslem 14912/2019" s evidenčním číslem b18b8b7e-3909-4d5c-a22b-e7107f57c597 a s běžným...
Práva probační služby?
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Petr Gano dne .
Čeká se zařazení.
Vážený pane,             k Vaší žádosti o informace ze dne 22. 11. 2018 si Vás dovolujeme odkázat na Probační a mediační službu ČR ([1]https://www....
Rejstřík trestů právnických osob
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Michal Blaha dne .
Informace není k dispozici.
Vážený pane,               dne 14. 9. 2018 byla Ministerstvu spravedlnosti ČR doručena Vaše žádost týkající se Rejstříku trestů právnických osob....
Vážený pane,             k Vaší žádosti ze dne 14. 3. 2018 o zaslání kopie přílohy č. 1, části II., tabulky č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb., kterou...
Vážený pane,             k Vaší žádosti o informace ze dne 14. 3. 2018 Vám v příloze zasíláme organizační strukturu Ministerstva spravedlnosti ČR a...
Insolvence
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Stárek Slavomír dne .
Úspěch.
Vážený pane,             k Vaší žádosti o informace ze dne 9. 3. 2018 je předně třeba uvést, že dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o...
Neodeslaný spis
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro kohlerová olga dne .
Čeká se zařazení.
Vážená paní,             k Vaší žádosti o informace ze dne 2. 3. 2018 je v prvé řadě třeba sdělit, že podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přís...
Exekuce
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Šárka dne .
Čeká se zařazení.
Vážená paní,               k Vaší žádosti informace ze dne 28. 2. 2018 je v prvé řadě nutno poznamenat, že dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 10...
Exekuce
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Michal Suchanec dne .
Čeká se zařazení.
Vážený pane,             k Vaší žádosti o informace ze dne 7. 2. 2018, v níž žádáte radu ohledně postupu ve věci Vaší exekuce, sdělujeme následující...
Klamstvá jednej ženy
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Romantik dne .
Úspěch.
Vážený pane,             k Vaší žádosti o informace ze dne 29. 12. 2017 sdělujeme následující. V prvé řadě je třeba upozornit, že dle ustanovení § 2...
Ministerstvo spravednosti
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro irena dne .
Čeká se zařazení.
Vážená paní,             k Vaší žádosti o informace ze dne 16. 1. 2018 sdělujeme následující. Dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o ...
Vážený pane,             k Vaší žádosti o informace ze dne 4. 12. 2017 sdělujeme následující. S ohledem na neveřejnou povahu evidence skutečných maj...
Vážená paní,                   dne 13. 10. 2017 bylo Ministerstvu spravedlnosti ČR doručeno Vaše podání, které bylo označeno jako žádost o informa...
rozhodnutí soudu v Českých Budějovicích
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Karel Sviták dne .
Chyba při doručení
Vážený pane,             k Vaší žádosti o informace ze dne 3. 8. 2017 uvádíme následující. Dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svo...
iInsolvencni spravce
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Romana dne .
Čeká se zařazení.
Vážená paní magistro,               k Vaší žádosti o informace ze dne 5. 7. 2017 uvádíme následující. V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č...
Jmenování soudců
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro David Havlík dne .
Úspěch.
Vážený pane,             k Vaší žádosti o informace ze dne 27. 5. 2017 Vám v příloze zasíláme text materiálu Jmenování soudců, který byl zpracován p...
Vážený pane,             k Vaší žádosti o informace ze dne 7. 4. 2017 uvádíme, že ve spisové službě věcně příslušného odboru investic a majetku Mini...
Stížnost na exekutora
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro tdt dne .
Čeká se zařazení.
Vážený pane,                         k Vaší žádosti o informace ze dne 30. 3. 2017 uvádíme následující. Státní dohled nad činností soudních exekut...
IT smlouvy a zakazky
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Michal Blaha dne .
Úspěch.
Vážený pane,               k Vaší žádosti o informace ze dne 5. 2. 2017 Vám v příloze zasíláme tabulku s požadovanými údaji týkajícími se smluv uz...
Zprávy o výsledcích finančních kontrol
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro David Havlík dne .
Částečně úspěšné.
Vážený pane,                   k Vaší žádosti ze dne 8. 3. 2017 Vám v příloze zasíláme přílohu č. 1, část II., tabulku č. 1 k Roční zprávě o finan...
Insolvence
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Martin Pečinka dne .
Informace není k dispozici.
Vážený pane,                   k Vaší žádosti o informace ze dne 1. 2. 2017 uvádíme následující. Dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb....

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?