Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstva vlády ČR

86 dotazů

(page 3)

Vážený pane,   ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) obdrželo Vaši žádost o informaci, kterou jste ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svo...
Vážený pane,   ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) obdrželo Vaši žádost o informaci, kterou jste ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svo...
Vážený pane,   ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) obdrželo Vaši žádost o informaci, kterou jste ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svo...
Informace o projektu - ozelenění
Odpověď od Ministerstvo pro místní rozvoj pro Koutná Dana dne .

Velké zpoždění.

Vážená paní,   ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) obdrželo Vaši žádost o informaci, kterou jste ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svo...
Vážený pane,   ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) obdrželo Vaši žádost o informaci, kterou jste ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svo...
Open Source počítačové programy
Odpověď od Ministerstvo pro místní rozvoj pro Jakub Michálek dne .

Částečně úspěšné.

Vážený pane,   ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) obdrželo Vaši žádost o informaci, kterou jste ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svo...
Vážený pane,   ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) obdrželo Vaši žádost o informaci, kterou jste ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svo...
Vážený pane,   ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) obdrželo Vaši žádost o informaci, kterou jste ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svo...
Vážený pane,   ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) obdrželo Vaši žádost o informaci, kterou jste ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svo...
Vážený pane,   ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) obdrželo Vaši žádost o informaci, kterou jste ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svo...
Vážený pane,   ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) obdrželo Vaši žádost o informaci, kterou jste ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svo...
Vážený pane,   ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) obdrželo Vaši žádost o informaci, kterou jste ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svo...
Seznam významných veřejných zakázek
Odpověď od Ministerstvo pro místní rozvoj pro David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

Vážený pane,   ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) obdrželo Vaši žádost o informaci, kterou jste ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svo...
Vážený pane,   ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) obdrželo Vaši žádost o informaci, kterou jste ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svo...
Vážený pane,   ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) obdrželo Vaši žádost o informaci, kterou jste ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svo...
Vážený pane,   ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) obdrželo Vaši žádost o informaci, kterou jste ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svo...
Vážený pane,   ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) obdrželo Vaši žádost o informaci, kterou jste ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svo...
Vážený pane,   ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) obdrželo Vaši žádost o informaci, kterou jste ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svo...
Vážený pane,   ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) obdrželo Vaši žádost o informaci, kterou jste ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svo...
Analýza čerpání evropských fondů
Odpověď od Ministerstvo pro místní rozvoj pro David Havlík dne .

Velké zpoždění.

Vážený pane,   ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen MMR) obdrželo Vaše podání, označené jako žádost o informaci, kterou jste ve smyslu zákona...
Přehled auditů Evropské komise
Odpověď od Ministerstvo pro místní rozvoj pro David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

Vážený pane,   ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo") obdrželo Vaši žádost o informaci, kterou jste ve smyslu zákona č. 106/1999...
Vážený pane,   ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo") obdrželo Vaše podání, označené jako žádost o informaci, kterou jste ve smy...
Vážený pane,   ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo") obdrželo Vaše podání, označené jako žádost o informaci, kterou jste ve smy...
Vážený pane,   ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo") obdrželo Vaše podání, označené jako žádost o informaci, kterou jste ve smy...
Smlouvy s dodavatelem IČO 24225029
Odpověď od Ministerstvo pro místní rozvoj pro David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, č.j.39507/2014   Vážený pane,   ministerstvo pro místní ro...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?