Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstva vlády ČR

80 dotazů

(page 4)

V Praze dne 29 . května 201 3 Č. j.: 201 3 / 33749 - 1 1 2 Vážený pane Cibulko , na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č...
V Praze dne 2 5 . dubna 201 3 Č. j.: 201 3 / 28452-112 Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5...
V Praze dne 21 . února 201 3 Č. j.: 201 3 / 9150 - 1 1 2 Vážení paní Gutierrez , na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č...
Cena za poskytnuté informace
Uživatel Jana Mravcová odeslal odpověď Ministerstvo práce a sociálních věcí dne .
Úspěch.
Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená pan...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?