Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstva vlády ČR

80 dotazů

(page 3)

Vaše podání "Re: Žádost o informace podle dotaz - Smlouvy s dodavatelem IČO 62604171" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 3.12.2014...
Dobrý den pane Havlíku,   odpověď na Vaši žádost č. j. 2014/73284 byla dle naší spisové služby odeslána dne 20. 11. 2014. Pro jistotu Vám odpověď...
V Praze dne 31 . října 2014 Č. j.: 201...
II. Předkládací zpráva Vládě se předkládá k projednání materiál „Odůvodnění na navýšení finančních prostředků – oblast sociálních služeb“. Důvodem p...
V Praze dne 2. října 201 4 Č. j.: 201 4 / 64132 - 112 Sdělení o o...
Solničková Veronika Ing.: I II . I nformace o plnění opatření pro řešení sociálních nepokojů podle usnesení vlády č. 935 ze dne 11.  prosince  2013...
V Praze dne 20 . října 201 4 Č. j.: 201 4 / 65234 -112 Váže...
V Praze dne 22 . října 201 4 Č. j.: 201 4 / 69297 -112 Vážený...
Část 7. - poslední   Ing. Veronika Solničková Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Oddělení parlamentní a vládní agendy Na Poříčním právu...
V Praze dne 1 6 . září 201 4 Č. j.: 201 4 / 587 05 -112 Váž...
V Praze dne 11 . srpna 201 4 Č. j.: 201 4 / 5871 1 -112 Váž...
V Praze dne 11 . srpna 201 4 Č. j.: 201 4 / 58710 -112 Váže...
Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Životopisy vedoucích zaměstnanců centrálních úřadů ČR" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny...
V Praze dne 2 6 . května 201 4 Č. j.: 201 4 / 3130 2 -11...
V Praze dne 1 5 . května 201 4 Č. j.: 201 4 / 31305 -112...
Dobrý den, v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaše elektronické podání. S pozdravem Olga Lakatošová odd. Parlamentní a vládní agendy Ministerstvo práce...
Dobrý den, reagujeme na Váš dotaz, který jste odeslal na MPSV dne 20. 12. 2013.   Dle § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech...
Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - odměny Jany Nagyové (nyní Nečasové)" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 13.11.2013 2...
Dobrý den, v příloze Vám zasílám odpověď na Vaše elektronické podání. S pozdravem Olga Lakatošová odd. Parlamentní a vládní agendy Ministerstvo práce a...
Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Algoritmus a data použité ke konstrukci důchodové kalkulačky" bylo doručeno do schránky elektronické po...
Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Algoritmus a data použité ke konstrukci důchodové kalkulačky" bylo doručeno do schránky elektronické po...
-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Ministerstvo práce a sociálních věcí 3/6/2013 V Praze dne 31. května 2013 Č. j.: 2013/36525...
-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- OD: Ministerstvo práce a sociálních věcí 11/6/2013 V Praze dne 6. června 2013 Č. j.: 2013...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?