Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstva vlády ČR

87 dotazů

(page 3)

OČKOVÁNÍ Velké zpoždění.
V Praze dne 15 . června 20 15 Č. j.: 2015/ 34301 - 311...
dotaz Čeká se zařazení.
V Praze dne 27 . května 20 15 Č. j.: 201 5 / 2 7506 - 311 /...
V Praze dne 29 . dubna 20 15 Č. j.: 201 5 / 21166 -112 /1 V...
V Praze dne 20. dubna 20 15 Č. j.: 201 5 / 21618 -112 /1 V...
Dobrý den, v příloze Vám zasílám odpověď Ing. Duháně, ředitele odboru trhu práce. S pozdravem a přáním hezkého dne Ing. Tereza Rollerová Vážená p...
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2014 Předkládá: Martin Potůček, předseda1 Odborná komise pro důchodovou reformu (dále také „OK“), ustavená na zák...
Smlouvy s dodavatelem IČO 24225029
Odpověď od Ministerstvo práce a sociálních věcí pro David Havlík dne .
Částečně úspěšné.
Vaše podání "Re: 106/1999 Sb. (EL) - p. Havlík - Smlouvy s dodavatelem IČO 24225029" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 20.11.2014...
Vaše podání "Re: Žádost o informace podle dotaz - Smlouvy s dodavatelem IČO 62604171" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 3.12.2014...
Dobrý den pane Havlíku,   odpověď na Vaši žádost č. j. 2014/73284 byla dle naší spisové služby odeslána dne 20. 11. 2014. Pro jistotu Vám odpověď...
V Praze dne 31 . října 2014 Č. j.: 201...
II. Předkládací zpráva Vládě se předkládá k projednání materiál „Odůvodnění na navýšení finančních prostředků – oblast sociálních služeb“. Důvodem p...
V Praze dne 2. října 201 4 Č. j.: 201 4 / 64132 - 112 Sdělení o o...
Solničková Veronika Ing.: I II . I nformace o plnění opatření pro řešení sociálních nepokojů podle usnesení vlády č. 935 ze dne 11.  prosince  2013...
V Praze dne 20 . října 201 4 Č. j.: 201 4 / 65234 -112 Váže...
V Praze dne 22 . října 201 4 Č. j.: 201 4 / 69297 -112 Vážený...
Část 7. - poslední   Ing. Veronika Solničková Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Oddělení parlamentní a vládní agendy Na Poříčním právu...
V Praze dne 1 6 . září 201 4 Č. j.: 201 4 / 587 05 -112 Váž...
V Praze dne 11 . srpna 201 4 Č. j.: 201 4 / 5871 1 -112 Váž...
V Praze dne 11 . srpna 201 4 Č. j.: 201 4 / 58710 -112 Váže...
Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Životopisy vedoucích zaměstnanců centrálních úřadů ČR" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny...
V Praze dne 2 6 . května 201 4 Č. j.: 201 4 / 3130 2 -11...
V Praze dne 1 5 . května 201 4 Č. j.: 201 4 / 31305 -112...
Dobrý den, v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaše elektronické podání. S pozdravem Olga Lakatošová odd. Parlamentní a vládní agendy Ministerstvo práce...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?