Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstva vlády ČR

80 dotazů

(page 2)

Neuspokojené žádosti o sociální služby 2015
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo práce a sociálních věcí uživatelem Ondřej Hába. Poznámka od uživatele Ondřej Hába dne .
Částečně úspěšné.
Děkuji velice za poskytnutí informací včas a ve vhodné podobě. Odpověď jsem označil za částečnou, nejsou totiž sledovány počty žádostí dle okresů, je...
Dobrý den, v příloze Vám zasílám odpověď na Vaše podání. S pozdravem Olga Lakatošová odd. kancelář ministerstva Ministerstvo práce a sociálních věcí...
Dobý den, v příloze Vám zasílám odpověď na Vaše podání. S pozdravem Olga Lakatošová odd. kancelář ministerstva Ministerstvo práce a sociálních věcí To...
Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Seznam významných veřejných zakázek zadávaných v roce 2016" bylo doručeno do schránky elektronické poda...
Vážená paní Boušková, v příloze Vám zasílám odpověď na Vaše podání ve věci pracovní doby a pracovních přestávek. S pozdravem Monika Hladíková, DiS....
Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na pracovní dobu ped. pracovníků" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 23.2.2016...
Počet žádostí o informace Čeká se zařazení.
Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Počet žádostí o informace" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 29.11.2015 13:40:01, z...
Dobrý den, v příloze Vám zasílám odpověď na Vaše elektronické podání. S pozdravem Olga Lakatošová odd. parlamentní a vládní agendy Ministerstvo práce a...
Dobrý den, v příloze Vám zasílám odpověď na Vaše elektronické podání. S pozdravem Olga Lakatošová odd. parlamentní a vládní agendy Ministerstvo práce a...
Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 - 2025" bylo doručeno do schránky elektronické podatel...
Míra registrované nezaměstnanosti Částečně úspěšné.
Dobrý den pane Škope,   dne 14. 2. 2013 jsme od Vás obdrželi dotaz uplatněný podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněn...
Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 - 2025" bylo doručeno do schránky elektronické podatel...
V Praze dne 3 . května 201 3 Č. j.: 201 3 / 28108 -112 Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 2...
Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2014" bylo doručeno do schránky ele...
Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Návrh Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 - 2025" bylo doručeno do schránky elektronické p...
Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Souhrnná informace o aktivitách realizovaných příslušnými resorty v oblasti potírání nelegálního zaměstná...
V Praze dne 27 . července 20 15 Č. j.: 201 5 / 43141 - 311...
V Praze dne . června 20 15 Č. j.: 201 5 / 35085 - 311 /...
OČKOVÁNÍ Velké zpoždění.
V Praze dne 15 . června 20 15 Č. j.: 2015/ 34301 - 311...
dotaz Čeká se zařazení.
V Praze dne 27 . května 20 15 Č. j.: 201 5 / 2 7506 - 311 /...
V Praze dne 29 . dubna 20 15 Č. j.: 201 5 / 21166 -112 /1 V...
V Praze dne 20. dubna 20 15 Č. j.: 201 5 / 21618 -112 /1 V...
Dobrý den, v příloze Vám zasílám odpověď Ing. Duháně, ředitele odboru trhu práce. S pozdravem a přáním hezkého dne Ing. Tereza Rollerová Vážená p...
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2014 Předkládá: Martin Potůček, předseda1 Odborná komise pro důchodovou reformu (dále také „OK“), ustavená na zák...
Smlouvy s dodavatelem IČO 24225029
Odpověď od Ministerstvo práce a sociálních věcí pro David Havlík dne .
Částečně úspěšné.
Vaše podání "Re: 106/1999 Sb. (EL) - p. Havlík - Smlouvy s dodavatelem IČO 24225029" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 20.11.2014...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?