Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstva vlády ČR

100 dotazů
Dotaz na úpravu výše důchodu

Informace není k dispozici.

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na úpravu výše důchodu" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 18. 10. 2018 20:25:37...
Dobrý den, v příloze Vám zasílám odpověď na Vaše elektronické podání. S pozdravem Olga Lakatošová odd. parlamentní a vládní agendy Ministerstvo práce a...
Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 - 2025" bylo doručeno do schránky elektronické podatel...
V Praze dne 3 . května 201 3 Č. j.: 201 3 / 28108 -112 Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 2...
Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Zpráva o činnosti Rady vlády pro seniory a stárnutí populace v roce 2014" bylo doručeno do schránky ele...
Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Návrh Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 - 2025" bylo doručeno do schránky elektronické p...
V Praze dne 31 . října 2014 Č. j.: 201...
V Praze dne 2. října 201 4 Č. j.: 201 4 / 64132 - 112 Sdělení o o...
Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Životopisy vedoucích zaměstnanců centrálních úřadů ČR" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny...
Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - odměny Jany Nagyové (nyní Nečasové)" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 13.11.2013 2...
Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Algoritmus a data použité ke konstrukci důchodové kalkulačky" bylo doručeno do schránky elektronické po...
V Praze dne 2 5 . dubna 201 3 Č. j.: 201 3 / 28452-112 Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?