Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstva vlády ČR

98 dotazů

(page 2)

Vaše podání "EL- David Havlík -Žádost o informace podle dotaz 106/1999 - Identifikace problémů v oblasti bydlení" bylo doručeno do schránky elektronick...
Neuspokojené žádosti o sociální služby 2015
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo práce a sociálních věcí uživatelem Ondřej Hába. Poznámka od uživatele Ondřej Hába dne .

Částečně úspěšné.

Děkuji velice za poskytnutí informací včas a ve vhodné podobě. Odpověď jsem označil za částečnou, nejsou totiž sledovány počty žádostí dle okresů, je...
Dobrý den, v příloze Vám zasílám odpověď na Vaše podání. S pozdravem Olga Lakatošová odd. kancelář ministerstva Ministerstvo práce a sociálních věcí...
Dobý den, v příloze Vám zasílám odpověď na Vaše podání. S pozdravem Olga Lakatošová odd. kancelář ministerstva Ministerstvo práce a sociálních věcí To...
Vážená paní Boušková, v příloze Vám zasílám odpověď na Vaše podání ve věci pracovní doby a pracovních přestávek. S pozdravem Monika Hladíková, DiS....
Dobrý den, v příloze Vám zasílám odpověď na Vaše elektronické podání. S pozdravem Olga Lakatošová odd. parlamentní a vládní agendy Ministerstvo práce a...
Míra registrované nezaměstnanosti

Částečně úspěšné.

Dobrý den pane Škope,   dne 14. 2. 2013 jsme od Vás obdrželi dotaz uplatněný podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněn...
Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Souhrnná informace o aktivitách realizovaných příslušnými resorty v oblasti potírání nelegálního zaměstná...
V Praze dne 27 . července 20 15 Č. j.: 201 5 / 43141 - 311...
V Praze dne . června 20 15 Č. j.: 201 5 / 35085 - 311 /...
V Praze dne 29 . dubna 20 15 Č. j.: 201 5 / 21166 -112 /1 V...
V Praze dne 20. dubna 20 15 Č. j.: 201 5 / 21618 -112 /1 V...
Dobrý den, v příloze Vám zasílám odpověď Ing. Duháně, ředitele odboru trhu práce. S pozdravem a přáním hezkého dne Ing. Tereza Rollerová Vážená p...
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2014 Předkládá: Martin Potůček, předseda1 Odborná komise pro důchodovou reformu (dále také „OK“), ustavená na zák...
Smlouvy s dodavatelem IČO 24225029
Odpověď od Ministerstvo práce a sociálních věcí pro David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

Vaše podání "Re: 106/1999 Sb. (EL) - p. Havlík - Smlouvy s dodavatelem IČO 24225029" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 20.11.2014...
Dobrý den pane Havlíku,   odpověď na Vaši žádost č. j. 2014/73284 byla dle naší spisové služby odeslána dne 20. 11. 2014. Pro jistotu Vám odpověď...
II. Předkládací zpráva Vládě se předkládá k projednání materiál „Odůvodnění na navýšení finančních prostředků – oblast sociálních služeb“. Důvodem p...
Solničková Veronika Ing.: I II . I nformace o plnění opatření pro řešení sociálních nepokojů podle usnesení vlády č. 935 ze dne 11.  prosince  2013...
V Praze dne 20 . října 201 4 Č. j.: 201 4 / 65234 -112 Váže...
V Praze dne 22 . října 201 4 Č. j.: 201 4 / 69297 -112 Vážený...
Část 7. - poslední   Ing. Veronika Solničková Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Oddělení parlamentní a vládní agendy Na Poříčním právu...
V Praze dne 1 6 . září 201 4 Č. j.: 201 4 / 587 05 -112 Váž...
V Praze dne 11 . srpna 201 4 Č. j.: 201 4 / 5871 1 -112 Váž...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?