Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstva vlády ČR

100 dotazů
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
číslo jednací MPSV-2022/5924-750/3
číslo jednací MPSV-2021/71473-750/1 Mgr. Petr Beck ředitel odboru nepojistných sociálních a rodinných dávek V Praze dne 14. 5. 2021 Č. j.: MPSV-2021/...
Dálniční známka pro invalidy
Odpověď od Ministerstvo práce a sociálních věcí pro Vašek dne .

Čeká se zařazení.

------------------------------------------------ PID : MDCRX00ZJVF7 Značka : MD-1222/2021-072/2 Skupina : Dokument ----------------------------------...
číslo jednací MPSV-2020/171818-750/3
číslo jednací MPSV-2020/145516-331/1 Váš dopis značk y Vážený pan Jan Žabka Bulharská 1416/3 708 00 Ostrava Poruba [FO...
číslo jednací MPSV-2020/109557-331/1
číslo jednací MPSV-2020/77919-331/1
Skupinové lekce

Velké zpoždění.

číslo jednací MPSV-2019/157364-331/3
Ministerstvo práce a sociálních věcí [1]21/12/2018 1 příloha * odpov p.Halin rov.pdf 737K [2]Download [3]View as HTML číslo jednací MPSV-2018/2...
Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na porovnání výše starobních důchodů v poměru k vývoji platů a mezd v r. 2018 a 2019" bylo doručeno...
Hodnocení externími hodnotiteli ,kde není možné vyloučit střet zájmů je velmi zvláštní a možná odporující příslušným předpisům pro dotační politiku n...
číslo jednací MPSV-2017/79001-161/1
Revize plynového kotle

Čeká se zařazení.

číslo jednací MPSV-2017/10820-161/2
Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Zpráva o plnění opatření Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020" bylo doručeno do schránky elektron...
Vaše podání "EL- David Havlík- Žádost o informace podle dotaz 106/1999 - Opatření kompenzující ztrátu pracovních míst v Ústeckém kraji v souvislosti s...
Dobrý den, v příloze Vám zasílám informaci o prodloužení lhůty pro odpověď. S pozdravem Olga Lakatošová odd. kancelář ministerstva Ministerstvo práce a...
Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Seznam významných veřejných zakázek zadávaných v roce 2016" bylo doručeno do schránky elektronické poda...
Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na pracovní dobu ped. pracovníků" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 23.2.2016...
Počet žádostí o informace

Čeká se zařazení.

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Počet žádostí o informace" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 29.11.2015 13:40:01, z...
Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015 - 2025" bylo doručeno do schránky elektronické podatel...
OČKOVÁNÍ

Velké zpoždění.

V Praze dne 15 . června 20 15 Č. j.: 2015/ 34301 - 311...
dotaz

Čeká se zařazení.

V Praze dne 27 . května 20 15 Č. j.: 201 5 / 2 7506 - 311 /...
Vaše podání "Re: Žádost o informace podle dotaz - Smlouvy s dodavatelem IČO 62604171" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 3.12.2014...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?