Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstva vlády ČR

89 dotazů
Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Počet zaměstnanců Ministerstva práce a sociálních věcí pracujících z domova" bylo doručeno do schránky el...
číslo jednací MPSV-2020/171818-750/3
Dobrý den, v příloze zasíláme odpověď na Váš dotaz. S přáním hezkého dne Miroslava Pilařová odbor pracovněprávní legislativy Ministerstvo práce a...
číslo jednací MPSV-2020/145516-331/1 Váš dopis značk y Vážený pan Jan Žabka Bulharská 1416/3 708 00 Ostrava Poruba [FO...
číslo jednací MPSV-2020/109557-331/1
číslo jednací MPSV-2020/77919-331/1
Skupinové lekce

Velké zpoždění.

číslo jednací MPSV-2019/157364-331/3
Kvalifikace pečující osoby

Částečně úspěšné.

číslo jednací MPSV-2020/69943-331/1
Ministerstvo práce a sociálních věcí [1]6/9/2019 číslo jednací MPSV-2019/180083-331/1 References Visible links 1. https://www.infoprovsechny.cz/r...
Platové podmínky OSPOD Praha 1

Částečně úspěšné.

číslo jednací MPSV-2019/31190-331/1
Ministerstvo práce a sociálních věcí [1]21/12/2018 1 příloha * odpov p.Halin rov.pdf 737K [2]Download [3]View as HTML číslo jednací MPSV-2018/2...
Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na porovnání výše starobních důchodů v poměru k vývoji platů a mezd v r. 2018 a 2019" bylo doručeno...
Dotaz na úpravu výše důchodu

Informace není k dispozici.

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na úpravu výše důchodu" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 18. 10. 2018 20:25:37...
Hodnocení externími hodnotiteli ,kde není možné vyloučit střet zájmů je velmi zvláštní a možná odporující příslušným předpisům pro dotační politiku n...
1 příloha číslo jednací MPSV-2018/186690-331/1
Návrh státního rozpočtu

Čeká se zařazení.

Ministerstvo práce a sociálních věcí [1]3/4/2018 3 přílohy číslo jednací MPSV-2018/60774-331/2 [2]http://infoprovsechny.cz/request/seznam_doslych...
číslo jednací MPSV-2018/146273-710/1
číslo jednací MPSV-2018/53959-331/1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MPSV OD 1. 7. 2017 Celkem MPSV: 171 + 1063 / 401 MINISTRYNĚ Náměstek člena vlády 0+0/1...
Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Návrh státního rozpočtu" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 29. 3. 2018 20:45:01, zare...
číslo jednací MPSV-2018/54752-331/1 B @ @ Celkem Nadpis 1 Nadpis 2 Nadpis 3 Nadpis 4 Neutr Poz...
číslo jednací MPSV-2017/79001-161/1
číslo jednací MPSV-2017/54496-161/1 Příloha č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb Přehled o zjištěních vnitřního kontrolního systému...
Revize plynového kotle

Čeká se zařazení.

číslo jednací MPSV-2017/10820-161/2
IT smlouvy MPSV

Úspěch.

Vaše podání "Re: Odpověď na: Žádost o informace podle dotaz - IT smlouvy MPSV" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 13. 2. 2017 16:24:...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?