Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstva vlády ČR

97 dotazů
Dobrý den, v příloze zasíláme odpověď na Váš dotaz. S přáním hezkého dne Miroslava Pilařová odbor pracovněprávní legislativy Ministerstvo práce a...
číslo jednací MPSV-2021/97004-521/3 Dobrý den, v příloze zasíláme odpověď na Váš dotaz. S přáním hezkého dne Miroslava Pilařová odbor pracovněprá...
číslo jednací MPSV-2021/71473-750/1 Mgr. Petr Beck ředitel odboru nepojistných sociálních a rodinných dávek V Praze dne 14. 5. 2021 Č. j.: MPSV-2021/...
Potvrzení o prodělání covid19 - poplatek
Odpověď od Ministerstvo práce a sociálních věcí pro Jana dne .

Částečně úspěšné.

číslo jednací MPSV-2021/60482-331/1 Vážená paní, v příloze Vám zasíláme odpověď vedoucího oddělení koordinace státní služby Ing. Tomáše Kroutila na V...
číslo jednací MPSV-2021/35855-750/3
číslo jednací MPSV-2021/19248-331/1
Dálniční známka pro invalidy
Odpověď od Ministerstvo práce a sociálních věcí pro Vašek dne .

Čeká se zařazení.

------------------------------------------------ PID : MDCRX00ZJVF7 Značka : MD-1222/2021-072/2 Skupina : Dokument ----------------------------------...
číslo jednací MPSV-2020/171818-750/3
Dobrý den, v příloze zasíláme odpověď na Váš dotaz. S přáním hezkého dne Miroslava Pilařová odbor pracovněprávní legislativy Ministerstvo práce a...
číslo jednací MPSV-2020/145516-331/1 Váš dopis značk y Vážený pan Jan Žabka Bulharská 1416/3 708 00 Ostrava Poruba [FO...
číslo jednací MPSV-2020/109557-331/1
číslo jednací MPSV-2020/77919-331/1
Skupinové lekce

Velké zpoždění.

číslo jednací MPSV-2019/157364-331/3
Kvalifikace pečující osoby

Částečně úspěšné.

číslo jednací MPSV-2020/69943-331/1
Ministerstvo práce a sociálních věcí [1]6/9/2019 číslo jednací MPSV-2019/180083-331/1 References Visible links 1. https://www.infoprovsechny.cz/r...
Platové podmínky OSPOD Praha 1

Částečně úspěšné.

číslo jednací MPSV-2019/31190-331/1
Ministerstvo práce a sociálních věcí [1]21/12/2018 1 příloha * odpov p.Halin rov.pdf 737K [2]Download [3]View as HTML číslo jednací MPSV-2018/2...
Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na porovnání výše starobních důchodů v poměru k vývoji platů a mezd v r. 2018 a 2019" bylo doručeno...
Dotaz na úpravu výše důchodu

Informace není k dispozici.

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na úpravu výše důchodu" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 18. 10. 2018 20:25:37...
Hodnocení externími hodnotiteli ,kde není možné vyloučit střet zájmů je velmi zvláštní a možná odporující příslušným předpisům pro dotační politiku n...
1 příloha číslo jednací MPSV-2018/186690-331/1
Návrh státního rozpočtu

Čeká se zařazení.

Ministerstvo práce a sociálních věcí [1]3/4/2018 3 přílohy číslo jednací MPSV-2018/60774-331/2 [2]http://infoprovsechny.cz/request/seznam_doslych...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?