Ministerstvo kultury

Ministerstva vlády ČR

37 dotazů

(page 2)

------------------------------------------------ PID : MKCRX007G5IQ Značka : MK 36966/2014 OLP Skupina : Dokument ---------------------------------...
Dobrý den,   na Váš dotaz ve věci žádosti o kopii rozhodnutí o prohlášení parní lokomotivy 414.096 s tendrem 412.365 č. ÚSKP 103507 jsem odpovídal...
Dobrý den,   Na základě žádosti  o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 5. 6. 2014 Vám...
------------------------------------------------ PID : MKCRX007AE8J Značka : MK 29548/2014 KM Skupina : Dokument ----------------------------------...
------------------------------------------------ PID : MKCRX007757I Značka : MK 25353/2014 KM Skupina : Dokument ----------------------------------...
0 *H 010  `He
Nákupy Ministerstva kultury v období 1.9.-10.11.2013
Odpověď od Ministerstvo kultury pro Jiří Macák dne .
Částečně úspěšné.
0 *H 010  `He
Smlouva a studie Ernst & Young
Odpověď od Ministerstvo kultury pro Michal Škop dne .
Odmítnuto.
      Vážený pane,   Ministerstvo kultury obdrželo dne 7. června 2013 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infor...
Smlouvy s EEIP
Odpověď od Ministerstvo kultury pro Michal Škop dne .
Částečně úspěšné.
------------------------------------------------ PID : MKCRX0062TYD Značka : MK 29075/2013 Skupina : Písemnost ------------------------------------...
Podklady k církevním restitucím
Odpověď od Ministerstvo kultury pro Michal Škop dne .
Částečně úspěšné.
  Vážený pane,     dne 7. června 2013 obdrželo Ministerstvo kultury (dále jen „ministerstvo“) Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999...
Cena za poskytnuté informace
Uživatel Jana Mravcová odeslal odpověď Ministerstvo kultury dne .
Úspěch.
Povinný subjekt: Eliáš Ladislav Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážený pane Eliáši, děkuji za vy...
    Vážená paní,   Vaše žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí informace, kterou Ministerstvo kultury již zveřejnilo. S odkazem na...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?