Ministerstvo financí

Ministerstva vlády ČR

202 dotazů

(page 8)

Vážený pane,   v příloze tohoto e-mailu Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o informace, č.j. MF-74798/2014/21/1437 IK.     S pozdravem  ...
Smlouvy s dodavatelem IČO 62604171
Odpověď od Ministerstvo financí pro David Havlík dne .
Velké zpoždění.
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Smlouvy s dodavatelem IČO 62604171', zaslané '13.11.2014 18:44:10' bylo po...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Informace o stavu plnění Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů org...
Prodej vybraných cenných papírů
Odpověď od Ministerstvo financí pro David Havlík dne .
Úspěch.
Vážený pane,   v příloze tohoto e-mailu Vám zasílám odpověď k Vaší žádosti o poskytnutí informací, č.j. MF-71623/2014/21/1353 IK.     S pozd...
Rozhodnutí podle § 9 odst. 7 zákona č. 428/2012 Sb.
Odpověď od Ministerstvo financí pro David Havlík dne .
Informace není k dispozici.
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí podle § 9 odst. 7 zákona č. 428/2012 Sb.', zaslané '30.10.2014 2...
Data portálu dotinfo.cz
Odpověď od Ministerstvo financí pro David Havlík dne .
Odmítnuto.
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Data portálu dotinfo.cz', zaslané '01.10.2014 14:23:06' bylo po kontrole vš...
Vážený pane,   v příloze tohoto e-mailu Vám zasílám odpověď k Vaší žádosti o poskytnutí informací.     S pozdravem   Pavla Erlichová  ...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Re: Žádost o informace podle dotaz - Projekt "Zvýšení efektivnosti výkonu a řízení státního dozoru nad sázko...
Vážený pane,   v příloze tohoto e-mailu Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o informace, č.j. MF-64412/2014/21/1178 IK.     S pozdravem  ...
Doklady k prověrkám hospodaření ministerstev
Uživatel David Havlík odeslal odpověď Ministerstvo financí dne .
Částečně úspěšné.
Povinný subjekt: Nikodymová Štěpánka Mgr. Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pa...
Proplacené faktury bez soutěže
Odpověď od Ministerstvo financí pro David Havlík dne .
Informace není k dispozici.
    MINISTERSTVO FINANCÍ     Odbor 21 - Vnější vztahy a komunikace Letenská 15 118 10 Praha 1 Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788 ID...
MINISTERSTVO FINANCÍ     Odbor 21 - Vnější vztahy a komunikace Letenská 15 118 10  Praha 1 Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788 ID datové schrá...
MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 21 – Vnější vztahy a komunikace   Letenská 15 118 10 Praha 1 Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788 ID datové sch...
Vážený pane Havlíku, se žádostí o doplnění životopisů prosím kontaktujte znovu paní Erlichovou, potažmo MFCR. Odpovědí na editovaný příspěvek se Vaš...
Audit ministerstva financí
Odpověď od Ministerstvo financí pro David Havlík dne .
Informace není k dispozici.
Vážený pane, v příloze tohoto e-mailu Vám zasílám anonymizované rozhodnutí o odmítnutí Vaší žádosti o informace. S pozdravem   Pavla Erlichová Minis...
Vážený pane, v příloze tohoto e-mailu Vám zasílám odpověď k Vaší žádosti o poskytnutí informací. S pozdravem   Pavla Erlichová Ministerstvo financí o...
Vážený pane, na Ministerstvo financí bylo dne 9. května 2014 doručeno Vaše podání, se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o s...
Pohledávky České konsolidační agentury
Odpověď od Ministerstvo financí pro Jakub Michálek dne .
Čeká se na vysvětlení.
Vážený pane, v příloze tohoto e-mailu Vám zasílám výzvu k upřesnění Vaší žádosti o poskytnutí informací, č.j. MF-19672/2014/21/222 IK.     S p...
Pohledávky ČKA
Upřesnění bylo odesláno Ministerstvo financí od uživatele Česká pirátská strana dne .
Velké zpoždění.
Povinný subjekt: =?iso-8859-2?Q?Spisov=E1 slu=BEba EPD - MF=C8R?= Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím....
  Vážený pane, v příloze tohoto e-mailu Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o informace.       S pozdravem   Pavla Erlichová Ministers...
Vážený pane, na Ministerstvo financí byla dne 3. ledna 2014 doručena Vaše žádost, kterou podáváte ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístu...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Analýza dopadů registru smluv', zaslané '06.08.2013 13:00:18' bylo po kontr...
Open Government Partnership
Odpověď od Ministerstvo financí pro Kamil Gregor dne .
Částečně úspěšné.
-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Od: Bulíř Radoslav Mgr. Ministerstvo financí 22/3/2013 Vážený pane Gregore, na základě...
Poskytnuté plnění dle smlouvy
Odpověď od Ministerstvo financí pro Michal Škop dne .
Částečně úspěšné.
-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Od: Krylová Věra Ministerstvo financí 13/3/2013 Vážený pane, v příloze zasílám odpověď...
Lhůta výplaty přeplatku daňového přiznání FO
Odpověď od Ministerstvo financí pro Alois Anton dne .
Velké zpoždění.
Vážený pane, na Ministerstvo financí byla dne 16. dubna 2013 doručena Vaše žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?