Ministerstvo financí

Ministerstva vlády ČR

267 dotazů
Vážený pane inženýre, v příloze e-mailu Vám zasíláme dopis Ministerstva financí, který se vztahuje k Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákon...
Daň z nemovitosti
Odpověď od Ministerstvo financí pro Jiři Weiss dne .

Velké zpoždění.

Vážený pane, v příloze e-mailu Vám zasíláme dopis Ministerstva financí, který se vztahuje k Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/...
Vážený pane, v příloze e-mailu Vám zasíláme dopis Ministerstva financí, který se vztahuje k Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/...
Fotografování a videa ministryně
Odpověď od Ministerstvo financí pro Michal Škop dne .

Úspěch.

Vážený pane, poskytujeme Vám informaci podle zákona o svobodném pøístupu k informacím. --ALT_58f69deedcf47133f47b441bfc047f2e Content-Type: text/html;...
Dobrý den, elektronické podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - propagační a informační kampaň k výsledkům Daňové kobry“ bylo dne 08.06.2...
Osvobození od správního poplatku za vidimaci
Odpověď od Ministerstvo financí pro Eva Svobodová dne .

Čeká se zařazení.

Dobrý den, v příloze Vám zasíláme sdělení na Váš přípis. MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 39 - Správní činnosti Vážení paní Eva Svobodová e-mail: [FOI #9...
Dobrý den, elektronické podání ve vìci „Žádost o informace podle dotaz - Text rozhodnutí arbitráže ve sporu s Diag Human“ bylo dne 10.07.2022 11:22:...
Osvobození od správního poplatku za vidimaci
Odpověď od Ministerstvo financí pro Eva Svobodová dne .

Čeká se zařazení.

Dobrý den, elektronické podání ve vìci „Re: MF-16313/2022/48-4 - Výzva k doplnìní identifikaèních údajù“ bylo dne 08.06.2022 07:17:47 doruèeno na e...
Vážená paní, v příloze e-mailu zasílám odpověď na Vaši žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím. S pozdravem, Margita Šetelíková Kanc...
Vážení, v příloze e-mailu Vám zasílám odpověď Ministerstva financí na Vaši žádost o informace. S pozdravem Pavla Erlichová Ministerstvo financí...
Zaslání kopie dokumentace
Odpověď od Ministerstvo financí pro Hana Čamova dne .

Úspěch.

Vážená paní, na základě Vaší žádosti poskytujeme informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Kancelář státního tajemníka Margita Šete...
Vážený pane, na základě žádosti Vám poskytujeme informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím. MINISTERSTVO FINANCÍ Mgr. Miloš Nagy odbor...
Kompenzační bonus pro malá s.r.o.
Odpověď od Ministerstvo financí pro Andrea Šmolíková dne .

Velké zpoždění.

Vážená paní, v pøíloze e-mailu Vám zasílám sdìlení Ministerstva financí k Vaší žádosti o informace. S pozdravem Pavla Erlichová Kanceláø státního taj...
Vytížení EET
Odpověď od Ministerstvo financí pro Michal A. Valášek dne .

Chyba při doručení

Vážený pane, na základì Vaší žádosti zasíláme sdìlení o odložení žádosti podle zákona o svobodném pøístupu k informacím. _____________________________...
Vrácení dotací od Agrofertu
Odpověď od Ministerstvo financí pro Ing. Josef Minařík dne .

Chyba při doručení

Vážený pane inženýre, zasíláme Vám informativní dopis ohlednì upøesnìní žádosti. ________________________________ Tato e-mailová zpráva má pouze infor...
Dobrý den, elektronické podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Stravenkový paušál-zdanění u zaměstnance, daň. uznatelný náklad u zaměstnavat...
Taxify DPH
Odpověď od Ministerstvo financí pro Ivan Synek dne .

Čeká se zařazení.

Dobrý den, elektronické podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Taxify DPH“ bylo dne 03.04.2021 21:50:06 doručeno na elektronickou adresu Ins...
Kůrovcové dotace
Odpověď od Ministerstvo financí pro Jana Nováková dne .

Čeká se zařazení.

Vážená paní, na základì žádosti Vás vyzýváme k doplnìní žádosti podle zákona o svobodném pøístupu k informacím. ________________________________ Tato...
Vymáhání neoprávněných dotací pro Agrofert
Odpověď od Ministerstvo financí pro Petr Kolský dne .

Čeká se zařazení.

Vážený pane, Vaše žádost ze dne 28. ledna 2021, evidovaná pod č.j. MF-3279/2021/48-1, byla vyřízena e-mailem dne 1. února 20201 a odeslaná na e-mailov...
Afert
Odpověď od Ministerstvo financí pro Petr Janča dne .

Velké zpoždění.

Vážený pane, Vaše žádost evidovaná pod č.j. MF-4046/2021/48-1 byla vyřízena e-mailem dne 5. února 20201 a odeslaná na e-mailovou adresu, ze které byla...
Vážený pane, v pøíloze e-mailu Vám zasílám sdìlení Ministerstva financí k Vaší žádosti o informace. S pozdravem Pavla Erlichová Kanceláø státního ta...
Vážený pane, na základì Vašeho podání zasíláme výzvu k upøesnìní žádosti. ________________________________ Tato e-mailová zpráva má pouze informativní...
Vážená paní, zasíláme Vám sdìlení o odložení žádosti podle zákona o svobodném pøístupu k informacím.
Vážený pane, zasíláme Vám sdìlení o odložení žádosti podle zákona o svobodném pøístupu k informacím. ________________________________ Tato e-mailová z...
Dobrý den, elektronické podání ve věci „Re: MF-4489/2021/48-3 - Sdělení o odložení žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím“ bylo dne 10...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?