Městys Liteň

Instituce

39 dotazů
Reklama na facebookovém profilu Městyse Liteň
Odpověď od Městys Liteň pro Karel Komárek dne .

Částečně úspěšné.

Dobrý den pane Komárku z Bělče. K vaším dotazům: Leták uveřejněný na našem FB a webu je informace pro občany o dění v Litni, nejedná se z o "komer...
Dne 17.3.2023 obdržel Městys Liteň následující žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím: Vážená paní, vážený...
V registru smluv, smlouvy jsou, nově jsme je aktualizovali o dodatky. Avizované smlouvy jsme posílali v jednom souboru, protože nám to přišlo přehle...
Nahrávky z veřejných zasedáních
Odpověď od Městys Liteň pro Roman Veselý dne .

Úspěch.

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Podatelna, Městys Liteň [1]7/6/2017 References Visible links 1. http://www.infoprovsechny...
Výpověď
Odpověď od Městys Liteň pro NOVÁ LITEŇ, z.s. dne .

Úspěch.

  MESTYS LITEN Namesti c. 71, 267 27 Liten okres Berou...
Dobrý den Vážený pane, Vážená paní V příloze zasílám knihu faktur. Přeji hezký den Šárka Marcínová Datum tisku Kniha došlých faktur - zaplacené fak...
Vážený pane   odpověď na Vaše dotazy Vám zasílám po zjišťování dostupných informací a po vyjádření pana Stanislava Tůmy, závodního lomu, jehož tex...
kino Liteň
Odpověď od Městys Liteň pro Vilém Šedivý dne .

Úspěch.

  ÚŘAD MĚSTYSE LITEŇ Náměstí č. 71, 267 27 Liteň okres Beroun IČO 00233501 [FOI #5295 e-mail] ?? Vaše č.j.: Naše č.j.: Vyřizuje: V Litni dne 201...
 
Smlouvy s Atelier Statopluk o.p.s.
Odpověď od Městys Liteň pro Roman Veselý dne .

Úspěch.

S pozdravem Ing. Miroslav Horák, starosta městyse
Dobrý den, Nesouhlasím s tím, že Vám nebylo odpovězeno na Vaše dotazy. Na dotaz z 9.08.2015 bylo odpovězeno 10.08.2015, na Váš dotaz ze 13.08.2015 V...
Provozní řád pískovny
Dotaz byl vznesen na instituci Městys Liteň uživatelem Radovan Hrubý. Poznámka od uživatele Radovan Hrubý dne .

Částečně úspěšné.

Úřad městyse vyhověl a zaslal několik dokumentů. Důvody, proč jsem označil zodpovězení dotazu jen za částečně úspěšné: 1. byl dodán bávalý, zřejmě j...
Zaměření pískovny v Bělči
Odpověď od Městys Liteň pro NOVÁ LITEŇ, z.s. dne .

Úspěch.

Dobrý den, zasíláme požadované zaměření pískovny zaměření . S pozdravem Ing. Miroslav Horák, starosta městyse Liteň
Zavážení pískovny Běleč
Odpověď od Městys Liteň pro NOVÁ LITEŇ, z.s. dne .

Úspěch.

Dobrý den V příloze zasíláme požadované dokumenty k Pískovně v Bělči. S pozdravem Ing. Miroslav Horák...
Detailní přehled odměn zaměstnanců úřadu městyse
Odpověď od Městys Liteň pro NOVÁ LITEŇ, z.s. dne .

Částečně úspěšné.

Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: +420 257 280 111 fax: +420 257 280 203 e-mail: [email address] web: www.kr-stredoces...
Dobrý den V příloze zasíláme požadované dokumenty ke kybernetické bezpečnosti. S pozdravem Ing. Miroslav Horák
Rozpočtová opatření č.1 a č.2
Odpověď od Městys Liteň pro NOVÁ LITEŇ, z.s. dne .

Úspěch.

Dobrý den V příloze zasíláme požadované rozpočtové opatření č.1 a č.2 S pozdravem Ing. Miroslav Horák
Dluhy a půjčky
Odpověď od Městys Liteň pro NOVÁ LITEŇ, z.s. dne .

Úspěch.

Vážené sdružení 1) Dluh občanů vůči obci k 31.12 2014 činí 610 079,-Kč a z toho dluhy starší tří roků - 145 414,- Kč 2) V roce 2013 a 2014 byly občan...
Vážené sdružení Zasíláme Knihu vydaných faktur 2010 – 2015. Vaše žádost je evidována po čj. 204/15/Lit. Ing. Miroslav Horák Starosta městyse Lit...
Detailní přehled odměn zaměstnanců úřadu městyse II
Odpověď od Městys Liteň pro NOVÁ LITEŇ, z.s. dne .

Částečně úspěšné.

Vážené sdružení V příloze zasíláme mzdy zaměstnanců ÚM Liteň za rok 2014. Žádost byla podána dne 06.03.2015 pod č.j. 205/15/Lit. Ing. Miroslav Hor...
Vážená paní Váš dotaz _  Proč došlo k navýšení skoro o 100 % ceny za provedení kanalizace v obci Liteň. Odpověď na Váš dotaz  _   Navýšení ceny na...
  Urad MESTYSE LITEN Namesti c. 71, 267 27 Liten okres Be...
Odměny pracovníků městyse a starosty
Odpověď od Městys Liteň pro NOVÁ LITEŇ, z.s. dne .

Částečně úspěšné.

  ÚŘAD MĚSTYSE LITEŇ Náměstí č. 71, 267 27 Liteň okres Beroun IČO 00233501 Nová Liteň, z.s. Běleč 721 267 27 Liteň - Běleč Vaše č.j.: Naše č.j.:...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?