Městys Liteň

Instituce

34 dotazů
V registru smluv, smlouvy jsou, nově jsme je aktualizovali o dodatky. Avizované smlouvy jsme posílali v jednom souboru, protože nám to přišlo přehle...
Dne 17.3.2023 obdržel Městys Liteň následující žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím: Vážená paní, vážený...
Kanalizace v Bělči
Dotaz byl vznesen na instituci Městys Liteň uživatelem Karel Komárek dne .

Velké zpoždění.

Povinný subjekt: Městys Liteň Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane, žádám...
Nahrávky z veřejných zasedáních
Odpověď od Městys Liteň pro Roman Veselý dne .

Úspěch.

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Podatelna, Městys Liteň [1]7/6/2017 References Visible links 1. http://www.infoprovsechny...
Výpověď
Odpověď od Městys Liteň pro NOVÁ LITEŇ, z.s. dne .

Úspěch.

  MESTYS LITEN Namesti c. 71, 267 27 Liten okres Berou...
Dobrý den Vážený pane, Vážená paní V příloze zasílám knihu faktur. Přeji hezký den Šárka Marcínová Datum tisku Kniha došlých faktur - zaplacené fak...
Vážený pane   odpověď na Vaše dotazy Vám zasílám po zjišťování dostupných informací a po vyjádření pana Stanislava Tůmy, závodního lomu, jehož tex...
kino Liteň
Odpověď od Městys Liteň pro Vilém Šedivý dne .

Úspěch.

  ÚŘAD MĚSTYSE LITEŇ Náměstí č. 71, 267 27 Liteň okres Beroun IČO 00233501 [FOI #5295 e-mail] ?? Vaše č.j.: Naše č.j.: Vyřizuje: V Litni dne 201...
Méněpráce při stavbě kanalizace
Odpověď od Městys Liteň pro Jan Čech dne .

Odmítnuto.

Dobrý den, v příloze zasíláme zamítnutí Vaší žádosti. S pozdravem Ing. Miroslav Horák Starosta ÚŘAD MĚSTYSE LITEŇ Náměstí č. 71, 267 27 Liteň okres B...
Výpověď z nájmu O.p.s. Atelier Svatopluk
Odpověď od Městys Liteň pro Jan Čech dne .

Odmítnuto.

Dobrý den, v příloze zasíláme zamítnutí Vaší žádosti. S pozdravem Ing. Miroslav Horák Starosta ÚŘAD MĚSTYSE LITEŇ Náměstí č. 71, 267 27 Liteň okres B...
Dopravní nehoda v roce 2014
Odpověď od Městys Liteň pro Václav Erban dne .

Čeká se zařazení.

Dobrý den, v příloze zasíláme zamítnutí Vaší žádosti. S pozdravem Ing. Miroslav Horák Starosta ÚŘAD MĚSTYSE LITEŇ Náměstí č. 71, 267 27 Liteň okres B...
Počet obyvatel
Odpověď od Městys Liteň pro Jaroslav Drobný dne .

Čeká se zařazení.

Dobrý den, v příloze zasíláme zamítnutí Vaší žádosti. S pozdravem Ing. Miroslav Horák Starosta ÚŘAD MĚSTYSE LITEŇ Náměstí č. 71, 267 27 Liteň okres B...
Výdaje spojené se společností Digitus Mise, o.p.s.
Odpověď od Městys Liteň pro Filip Kaštánek dne .

Čeká se na doplnění dotazu.

  ÚŘAD MĚSTYSE LITEŇ Náměstí č. 71, 267 27 Liteň okres Beroun IČO 00233501 foi+request-4503-c8e55e08@info provsechny.cz Vaše č.j.: Naše č.j.: Vyři...
Nové webové stránky obce Liteň
Uživatel NOVÁ LITEŇ, z.s. odeslal Městys Liteň žádost o přehodnocení dotazu dne Městys Liteň.

Čeká se na doplnění dotazu.

Povinný subjekt: Městys Liteň Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážený pane starosto Horáku, Pro...
 
Smlouvy s Atelier Statopluk o.p.s.
Odpověď od Městys Liteň pro Roman Veselý dne .

Úspěch.

S pozdravem Ing. Miroslav Horák, starosta městyse
Poskytnutí smluv.
Odpověď od Městys Liteň pro Roman Veselý dne .

Velké zpoždění.

  Urad MESTYSE LITEN Namesti c. 71, 267 27 Liten okres Be...
Dobrý den, Nesouhlasím s tím, že Vám nebylo odpovězeno na Vaše dotazy. Na dotaz z 9.08.2015 bylo odpovězeno 10.08.2015, na Váš dotaz ze 13.08.2015 V...
Licence k právnímu programu Codexis za 64.130,-Kč
Odpověď od Městys Liteň pro NOVÁ LITEŇ, z.s. dne .

Čeká se zařazení.

Opatření závodního lomu č. 1/2014
Odpověď od Městys Liteň pro Radovan Hrubý dne .

Čeká se zařazení.

 
Zaměření pískovny Běleč
Odpověď od Městys Liteň pro Radovan Hrubý dne .

Čeká se zařazení.

 
Provozní řád pískovny
Dotaz byl vznesen na instituci Městys Liteň uživatelem Radovan Hrubý. Poznámka od uživatele Radovan Hrubý dne .

Částečně úspěšné.

Úřad městyse vyhověl a zaslal několik dokumentů. Důvody, proč jsem označil zodpovězení dotazu jen za částečně úspěšné: 1. byl dodán bávalý, zřejmě j...
Zaměření pískovny v Bělči
Odpověď od Městys Liteň pro NOVÁ LITEŇ, z.s. dne .

Úspěch.

Dobrý den, zasíláme požadované zaměření pískovny zaměření . S pozdravem Ing. Miroslav Horák, starosta městyse Liteň
Zavážení pískovny Běleč
Odpověď od Městys Liteň pro NOVÁ LITEŇ, z.s. dne .

Úspěch.

Dobrý den V příloze zasíláme požadované dokumenty k Pískovně v Bělči. S pozdravem Ing. Miroslav Horák...
Detailní přehled odměn zaměstnanců úřadu městyse
Odpověď od Městys Liteň pro NOVÁ LITEŇ, z.s. dne .

Částečně úspěšné.

Krajský úřad Středočeského kraje Zborovská 11 150 21 Praha 5 tel.: +420 257 280 111 fax: +420 257 280 203 e-mail: [email address] web: www.kr-stredoces...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?