Městský soud v Praze

Soud, také se nazývá Městský soud Praha

204 dotazů

(page 9)

Obžaloba ve věci 49 T 4/2014
Uživatel David Havlík odeslal odpověď Městský soud v Praze dne .

Velké zpoždění.

Povinný subjekt: Městský soud v Praze Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane,...
Žádost o kopii rozsudku 49 T 4/2014
Uživatel David Havlík odeslal odpověď Městský soud v Praze dne .

Velké zpoždění.

Povinný subjekt: Městský soud v Praze Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane,...
Podání nebylo  doručeno na oficiální elektronickou adresu soudu - do e-podatelny, nelze tedy zpracovat. e-Adresy jsou zveřejněny v rubrice "Úřední des...
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí o amnestii manažerů investiční skupiny Finnex" s evidenčním číslem d688878f-3990-4e8...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?