Město Ralsko

Instituce

47 dotazů
Aeroflot flight SU400 - Flightradar24 https://www.flightradar24.com/data/flights/su400#20fc1b22 Planeta se vesele prehriva a lidi se snazej setrit n...
Závěr procesně personálního auditu
Odpověď od Město Ralsko pro Ivo Krátký dne .

Čeká se zařazení.

Hana Holešovská, Město Ralsko [1]15/5/2019 Dobrý den,   Vaše žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístup...
Dobrý den, v příloze tohoto emailu Vám zasíláme na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k info...
Dobrý den, na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vám posíláme odkaz na...
Dobrý den, na základě Vaší žádosti ze dne 13.9. 2017 , č.j. MURA/2222/2017 Vám sdělujeme, že město Ralsko neproplácelo žádné faktury, ani jiné finančn...
Ralsko, Zápis z Kontrolního výboru ze dne 7.8.2017
Dotaz byl vznesen na instituci Město Ralsko uživatelem Vít Veselý. Poznámka od uživatele Vít Veselý dne .

Úspěch.

Ralsko, jednání 5. ZM Ralsko dne 23.8.2017, bod projednávání ZM 05/55/17 - Zápis z kontrolního výboru ze dne 7.8.2017 je v níže uvedeném dokumentu poč...
Město Ralsko, bývalý starosta Jindřich Šolc, PČR-odložení věci dle § 225/1,2b) tr. zákoníku
Dotaz byl vznesen na instituci Město Ralsko uživatelem Vít Veselý. Poznámka od uživatele Vít Veselý dne .

Úspěch.

https://youtu.be/4sCgpTtuhdo
Vážený pane, na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpis...
Dobrý den, na základě Vaší stížnosti ze dne 16. 6. 2017 č. j. MURA/1483/2017 Vám zasíláme odpověď:   Město Ralsko nemá s městem Chrastava uzavře...
Výběrové řízení
Odpověď od Město Ralsko pro Králík Miroslav dne .

Úspěch.

Dobrý den, níže zasílám odpověď na Vaší žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 16....
Dobrý den, v příloze tohoto dopisu zasíláme požadovanou informaci.   S pozdravem   Ing. Martina Dokoupilová vedoucí odd. rozvoje, MH a ŽP...
Ralsko, oznámení o cvičných aktivitách armád ČR a USA na letišti v Hradčanech.
Dotaz byl vznesen na instituci Město Ralsko uživatelem Vít Veselý. Poznámka od uživatele Vít Veselý dne .

Úspěch.

Jen idiot táhne proti ruskému medvědovi v zimě Germans protest NATO troop deployment. Scores of people have staged a protest in a northern German po...
Výběrové řízení - Vedoucí úřadu - tajemník/tajemnice Městského úřadu Ralsko ze dne 26.5.2016.
Dotaz byl vznesen na instituci Město Ralsko uživatelem Vít Veselý. Poznámka od uživatele Vít Veselý dne .

Úspěch.

Město Ralsko opět dne 22.11.2016 vyhlásilo výběrové řízení na pozici tajemník/vedoucí Městského úřadu Ralsko. Lhůta pro podání přihlášky je 12.12.2016...
Dobrý den, v příloze Vám posíláme požadované dokumenty.     S pozdravem   Pavel Hotovec   Městský úřad Ralsko Správa domů a bytů Kuřív...
Dobrý den, zasíláme požadovanou informaci na základě Vaší žádosti ze dne 30. 11. 2016 (č. j. MURA/2708/2016).   Dle ust.  §  304 odst. 1 z. č. 2...
Dobrý den, v příloze tohoto emailu zasíláme odpověď na Vaši žádost ze dne 22. 11. 2016, č. j. MURA/2642/2016 – stanovisko JUDr. Oldřicha Filipa ke s...
Dobrý den, k Vaší žádosti o poskytnutí informace ze dne 16. 11. 2016 Vám sdělujeme, že v období od 1. 1. 2012 do 31. 10. 2016 včetně nebyl poskytnut...
Dobrý den, k Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, Vám sdělujeme následující:  ...
Pokladní řád Města Ralsko platný do 1.9.2016.
Dotaz byl vznesen na instituci Město Ralsko uživatelem Vít Veselý. Poznámka od uživatele Vít Veselý dne .

Úspěch.

Pro úplnost krátce a jednoduše: Ralsko, Směrnice o vedení pokladny platná od 1.12.2009 do 7.9.2016. https://1drv.ms/b/s!AorS7Wn6YMxInBKtaVZvPmyYGjMS...
Dobrý den, zasíláme požadovanou informaci (příloha emailu – dopis MŽP č. j. 75384/ENV/14 ze dne 5. 11. 2014) včetně odkazu na dokumentaci na základě...
Dohoda o užívání služebního automobilu
Dotaz byl vznesen na instituci Město Ralsko uživatelem Josef Vomáčka dne .

Dotaz stažen tazatelem.

Povinný subjekt: Město Ralsko Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Vážení, na jednání 5. Rady měst...
Stížnost na jednání místostarosty města Ralsko Oto Váradi, DiS., č.j.MURA/1056/2013.
Dotaz byl vznesen na instituci Město Ralsko uživatelem Vít Veselý. Poznámka od uživatele Vít Veselý dne .

Úspěch.

Oto Váradi, DiS, občanský člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Jmenován usnesením vlády ze dne 12. května 2014 č. 352. Viz také: http://ww...
Ralsko, rok 2011, nedořešené smluvní vztahy při rekonstrukci bytových domů.
Dotaz byl vznesen na instituci Město Ralsko uživatelem Vít Veselý. Poznámka od uživatele Vít Veselý dne .

Úspěch.

Vzhledem ke skutečnosti, že povinný subjekt zaslal z důvodu velkého objemu dat /cca 42 MB/požadovaný dokument prostřednictvím www.uschovna.cz, kde byl...
Dobrý den, zasíláme Vám odpověď na  žádost o informaci podle z. č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ze dne 26. 7. 2016, evidovanou po...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?