Městská část Praha 7

Instituce, také se nazývá MČ Praha 7

72 dotazů

(page 2)

č.j.: SZ MČ P7 019037/2017   Vážený pane,   na vaší stížnost ze dne 12.04.2017, ve které si stěžujete na nedostatečnou odpověď povinného subje...
Softwarový audit
Odpověď od Městská část Praha 7 pro Michal A. Valášek dne .

Úspěch.

Dobrý den,   v příloze zasílám odpověď dle zákona 106/1999 sb.   S pozdravem   P.S. Dal jste mi podmět k přezkoumání důležitosti tohoto lin...
Zprávy o výsledcích finančních kontrol
Odpověď od Městská část Praha 7 pro David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

Dobrý den vážený pane,   v přílohách Vám zasíláme odpověď na Váš dotaz podle InfZ a dále požadovanou tabulku.   S pozdravem   Bc. Jiří Poř...
  Vážený pane Valášku, v přílohách Vám zasíláme požadovanou odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím.   S ...
Dobrý den vážený pane,   v přílohách Vám zasíláme odpověď na Váš dotaz podle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  k informacím.     S po...
Dobrý den,   v přílohách Vám zasíláme požadované informace podle InfZ: příloha č. 1 – odpověď na dotaz příloha č. 2 -  podnět k prošetření  ...
Vážený pane,   na Vaši žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“)  ze dne 16.11.2016, zaevidovano...
Vážený pane,   na Vaši žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 16.11.2016, zaevidovanou pod č.j.: MČ P7 0...
Vážený pane,   na Vaší žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ze dne 10.10.2016, zaevidovanou pod č.j.:...
Obědy pro seniory
Odpověď od Městská část Praha 7 pro Michal A. Valášek dne .

Částečně úspěšné.

Vážený pane,   na základě Rozhodnutí o stížnosti, č.j. MHMP 2112182/2015, vydaném dne 10.12.2015 Magistrátem hl. m. Prahy, odboru kontrolních činn...
Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 4. 8. 2016 o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších pře...
Městská část Praha 7 Úřad městské části Odbor personálněprávní nábř. Kpt. Jaroše 1000     170 00  Praha 7         Pan       Michal A. Va...
  Vážený pane,   dne 26.7.2016 byla Vámi požadovaná Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností podaných odborům Ú MČ Praha 7 nebo orgánům MČ...
Vážený pane,   zasílám odpovědi na Vaše dotazy, podané dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.   1.     1. Ve vyhlášeném...
V Praze 19.07.2016   Vážený pane,   na Vaší žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne...
Důvody odstranění inzerce na síti Facebook
Odpověď od Městská část Praha 7 pro Michal A. Valášek dne .

Částečně úspěšné.

V Praze 01.06.2016   Vážený pane,   na Vaší žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 15.06.2016, zaevidova...
Úřad městské části Praha 7 nábř. Kpt. Jaroše 1000 17000 Praha 7 tel.: +420 220 144111 e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail] www.praha7.cz 1/2...
WWW a Facebook stránky
Odpověď od Městská část Praha 7 pro Michal A. Valášek dne .

Informace není k dispozici.

Vážený pane,   na Váš dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 13.12.2014 ohledně pilotního projektu komunikace v...
Licenční smlouva s BBC
Odpověď od Městská část Praha 7 pro Michal A. Valášek dne .

Informace není k dispozici.

V Praze dne 15.06.2016     Vážený pane,   na Vaší žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne  10.06.2016,...
Informace k nákladům architektonické soutěže
Dotaz byl vznesen na instituci Městská část Praha 7 uživatelem Michal A. Valášek dne .

Velké zpoždění.

Vážení, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vás tímto žádám o informace související s architektonickou soutěží o návrh...
Vážený pane,   na základě Vaší žádosti ze dne 03.05.2016, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ohledně usnesení Rady MČ...
Vážený pane,   na základě Vaši žádost ze dne 26.04.2016, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ohledně smlouvy se společn...
Propagace na webu a profilu MČ P7 na Facebooku
Odpověď od Městská část Praha 7 pro Michal A. Valášek dne .

Částečně úspěšné.

Vážený pane, zasílám odpovědi na Vaše dotazy, podané dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.   MČ Praha 7 se na svých webo...
Úřad městské části Praha 7 nábř. Kpt. Jaroše 1000 17000 Praha 7 tel.: +420 220 144111 e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail] www.praha7.cz Měs...
FAKTURY 2010 - 2015
Odpověď od Městská část Praha 7 pro Pavel Hájek dne .

Velké zpoždění.

V přiloženém souboru zasíláme oznámení o vyčíslení výše úhrady podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?