Městská část Praha 7

Instituce, také se nazývá MČ Praha 7

64 dotazů

(page 2)

Vážený pane,   na Vaší žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ze dne 10.10.2016, zaevidovanou pod č.j.:...
Obědy pro seniory
Odpověď od Městská část Praha 7 pro Michal A. Valášek dne .
Částečně úspěšné.
Vážený pane,   na základě Rozhodnutí o stížnosti, č.j. MHMP 2112182/2015, vydaném dne 10.12.2015 Magistrátem hl. m. Prahy, odboru kontrolních činn...
Vážený pane,   k Vaší žádosti ze dne 4. 8. 2016 o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších pře...
Městská část Praha 7 Úřad městské části Odbor personálněprávní nábř. Kpt. Jaroše 1000     170 00  Praha 7         Pan       Michal A. Va...
  Vážený pane,   dne 26.7.2016 byla Vámi požadovaná Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností podaných odborům Ú MČ Praha 7 nebo orgánům MČ...
Vážený pane,   zasílám odpovědi na Vaše dotazy, podané dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.   1.     1. Ve vyhlášeném...
V Praze 19.07.2016   Vážený pane,   na Vaší žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne...
Důvody odstranění inzerce na síti Facebook
Odpověď od Městská část Praha 7 pro Michal A. Valášek dne .
Částečně úspěšné.
V Praze 01.06.2016   Vážený pane,   na Vaší žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 15.06.2016, zaevidova...
Úřad městské části Praha 7 nábř. Kpt. Jaroše 1000 17000 Praha 7 tel.: +420 220 144111 e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail] www.praha7.cz 1/2...
WWW a Facebook stránky
Odpověď od Městská část Praha 7 pro Michal A. Valášek dne .
Informace není k dispozici.
Vážený pane,   na Váš dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 13.12.2014 ohledně pilotního projektu komunikace v...
Licenční smlouva s BBC
Odpověď od Městská část Praha 7 pro Michal A. Valášek dne .
Informace není k dispozici.
V Praze dne 15.06.2016     Vážený pane,   na Vaší žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne  10.06.2016,...
Informace k nákladům architektonické soutěže
Dotaz byl vznesen na instituci Městská část Praha 7 uživatelem Michal A. Valášek dne .
Velké zpoždění.
Vážení, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vás tímto žádám o informace související s architektonickou soutěží o návrh...
Vážený pane,   na základě Vaší žádosti ze dne 03.05.2016, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ohledně usnesení Rady MČ...
Vážený pane,   na základě Vaši žádost ze dne 26.04.2016, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ohledně smlouvy se společn...
Propagace na webu a profilu MČ P7 na Facebooku
Odpověď od Městská část Praha 7 pro Michal A. Valášek dne .
Částečně úspěšné.
Vážený pane, zasílám odpovědi na Vaše dotazy, podané dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.   MČ Praha 7 se na svých webo...
Úřad městské části Praha 7 nábř. Kpt. Jaroše 1000 17000 Praha 7 tel.: +420 220 144111 e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail] www.praha7.cz Měs...
FAKTURY 2010 - 2015
Odpověď od Městská část Praha 7 pro Pavel Hájek dne .
Velké zpoždění.
V přiloženém souboru zasíláme oznámení o vyčíslení výše úhrady podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění...
  Vážený pane,   zasílám odpovědi na Vaše dotazy, podané dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.   1.       Úkol na st...
  Vážený pane,   zasílám odpovědi na Vaše dotazy, zaslané dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.   1.     Dle Vašeho...
Vážený pane Valášku,   v příloze Vám zasílám odpověď na Vámi vznesené dotazy podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.   S poz...
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY *************************************************************************** Dobrý den,...
Právní analýzy týkající se Paláce Stromovka
Dotaz byl vznesen na instituci Městská část Praha 7 uživatelem Michal A. Valášek. Poznámka od uživatele Michal A. Valášek dne .
Částečně úspěšné.
I třetí odvolání bylo úspěšné a nadřízený orgán rozhodl v můj prospěch: http://1drv.ms/1kRFwZx
Vážená paní Richterová,   k Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. ve věci metody výběrového řízení na prodej a pron...
Jednání týkající se Paláce Stromovka
Odpověď od Městská část Praha 7 pro Michal A. Valášek dne .
Částečně úspěšné.
Vážený pane,   na Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ze dne 22.10.2015 sděluj...
Vážený pane Valášku, reaguji na Váš dotaz ze dne 13.8.2015 podaný dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Dotaz...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?