Městská část Praha 7

Instituce, také se nazývá MČ Praha 7

72 dotazů

(page 3)

Vážený pane,   na Vaše podání ze dne 29.05.2015 s žádostí o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informací...
Tajemník úřadu
Odpověď od Městská část Praha 7 pro Michal A. Valášek dne .

Částečně úspěšné.

  Vážení,   na základě Vaší žádosti týkající se poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, doručené ele...
Vážený pane,   na základě Vaší žádosti týkající se poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, doručené el...
Vážený pane,   na Váš doplňující dotaz ze dne 05.01.2015 ohledně Pilotního projektu komunikace v oblasti životního prostředí a dopravy odpovídám n...
Informace podle zákpona č. 106/1999 Sb. Úřad městské části Praha 7 nábř. Kpt. Jaroše 1000 17000 Praha 7 tel.: +420 220 144111 e-mail: Instituce [MČ Pra...
-- CHYBNĚ DORUČENÁ ODPOVĚĎ BYLA PŘESUNUTA K ODPOVÍDAJÍCÍMU DOTAZU -- Od: Janů Lukáš Ing. Městská část Praha 7 10/11/2014 Attachment DSCN0762.JPG...
Úklid chodníků
Odpověď od Městská část Praha 7 pro Michal A. Valášek dne .

Úspěch.

Dobrý den, zasílám odpověď na žádost o informace ze dne 15.10.2014 viz příloha. S pozdravem Lukáš Janů   Ing. Lukáš Janů Odbor životního pros...
Účetní výkazy
Odpověď od Městská část Praha 7 pro Libor Tyleček dne .

Úspěch.

Vážený pane, k Vaší žádosti o poskytnutí výkazů za období 2010 až 2013: -          Rozvaha, -          Výkaz zisku a ztráty, -          Příloha...
Statistiky přestupků
Odpověď od Městská část Praha 7 pro Michal A. Valášek dne .

Úspěch.

Věc: informace dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím     Vážený pane,              na základě Vaší žádosti o poskytnutí...
ODPOVĚĎ BYLA POVINNÝM SUBJEKTEM ZASLÁNA NA NESPRÁVNOU E-MAILOVU ADRESU, TÍMTO PŘEPOSÍLÁME: --------------------- Od: VED KS Strnadová Michaela PaedD...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?