Městská část Praha 6

Instituce, také se nazývá MČ Praha 6

48 dotazů

(page 2)

Vážený pane Korecký, v příloze Vám zasílám odpověď na Váš dotaz. Prosím o potvrzení obdržení e-mailu. (See attached file: doc02555720160217102704.pdf)...
Žádost informace ohledně sportu
Odpověď od Městská část Praha 6 pro Pavel Weber dne .

Úspěch.

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY *************************************************************************** Dobrý den,...
FAKTURY 2010 - 2015
Odpověď od Městská část Praha 6 pro Pavel Hájek dne .

Úspěch.

Vážený pane, na základě Vaší žádosti o informace podané dne 08.01.2016 dle zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme požadované informace. S po...
Vážená paní, na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., Vám tyto zasíláme. S pozdravem                            ...
Organizace akce cela6sportuje.cz
Odpověď od Městská část Praha 6 pro Pavel Weber dne .

Úspěch.

Vážený pane Webere, na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/ 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 5. 1. 2016, kterou evi...
Vážený pane Webere, na základě Vaší žádosti o informaci podle zákona č. 106/ 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 14. 12. 2016, si Vám d...
Vážený pane Webere, dle informací, které jsme získali od firmy Konzulta, a. s., která pro MČ Praha 6 službu SMS InfoKanál zajišťuje, je aktuálně zar...
Vážený pane Webre, dne 17.03.2015 jsme formou emailu podal žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. V žádosti požadujete sdělit seznam akcí kona...
Seznam nebytových prostor Prahy 6
Odpověď od Městská část Praha 6 pro Pavel Weber dne .

Částečně úspěšné.

Dobrý den, v návaznosti na Vaši žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.- vedenou pod čj. MCP6 006897/2015 Vám v příloze zasíláme požadované....
Vážený pane, k Vaší žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., která se týká: a) sdělení celkových nákladů (včetně DPH, pokud byl dodavatel poč...
zavedení parkovacích zón v Praze 6
Odpověď od Městská část Praha 6 pro Petra Narwa dne .

Informace není k dispozici.

Vážená paní, v příloze si Vám dovolujeme zaslat oznámení o odložení žádosti ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. Jaroslava Kadeřábková sekretariát  o...
Farmařské trhy, o.s.
Odpověď od Městská část Praha 6 pro Richard Hunt dne .

Úspěch.

Vážený pane, dne 29.05.2014 obdržel Úřad městské části Praha 6 Vaši žádost o informace, podanou dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k in...
Soutěž o projekt
Odpověď od Městská část Praha 6 pro Jiří Skuhrovec dne .

Úspěch.

Vážený pane, k Vaší žádosti o informace podané dle zákona č. 106/1999 Sb., jejímž obsahem je: " ... 1) zadávací dokumentace, nebo ekvivalentního dok...
sankce Matragi
Odpověď od Městská část Praha 6 pro Jan Kotecký dne .

Velké zpoždění.

-- V příloze rozhodnutí o odvolání zaslané povinným subjektem tazateli poštou. -- Č.j. MHMP 526596/2014 a) zákona o svobodném přístupu k informac...
Řešení parkování u stanice metra Veleslavín
Odpověď od Městská část Praha 6 pro Hana Huntová dne .

Částečně úspěšné.

Dobrý den, v příloze si dovoluji zaslat odpověď na doručené podání. S pozdravem Jiří Hardt referent ODŽP ÚMČ Praha 6
-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --
Statistiky přestupků
Odpověď od Městská část Praha 6 pro Michal A. Valášek dne .

Čeká se na vysvětlení.

č.j. MCP6 004044/2014 Vážený pane, k Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dá...
Účetní výkazy 2012
Odpověď od Městská část Praha 6 pro Lucie Sedmihradská dne .

Úspěch.

Č.j. MCP6 082001/2013 Vážená paní Sedmihradská, na základě Vaší žádosti o informace podané dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informa...
Hlasovací zařízení
Odpověď od Městská část Praha 6 pro Filip Kalfus dne .

Úspěch.

Vážený pane Kalfusi, na základě Vaší žádosti o informaci podané dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, si Vám...
Účetní výkazy
Uživatel Lucie Sedmihradská odeslal odpověď Městská část Praha 6 dne .

Částečně úspěšné.

Povinný subjekt: Městská část Praha 6 Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Dobrý den, děkuji za posk...
Výsledné ceny při prodejích majetku MČ PRAHA 6
Dotaz byl vznesen na instituci Městská část Praha 6 uživatelem Vítězslav Titl dne .

Velké zpoždění.

Povinný subjekt: Městská část Praha 6 Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane,...
Dům Dejvická 4
Odpověď od Městská část Praha 6 pro David Nevařil dne .

Částečně úspěšné.

Vážený pane Nevařile, k Vaší žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, sděluji: Objekt D...
Zóny s omezenou rychlostí
Odpověď od Městská část Praha 6 pro Richard Hunt dne .

Úspěch.

Vážený pane Hunte, směrnice týkající se zón s omezenou rychlostí na 30km/h existuje, byla vydána v roce 2010 jako technické podmínky pro Navrhování...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?