Městská část Praha 22

Instituce, také se nazývá MČ Praha 22 - Uhříněves

6 dotazů
Vážená paní Brožová,   na základě Vaší žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu ze dne 5. června 2023 Vám poskytujeme...
Zprávy o výsledcích finančních kontrol
Odpověď od Městská část Praha 22 pro David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

Vážený pane, v IS FKSV byly u níže uvedené přílohy ve Zprávě o výsledcích FK za rok 2016 u MČ Praha 22 uvedeny nulového hodnoty, neboť žádná zjištění...
FAKTURY 2010 - 2015
Odpověď od Městská část Praha 22 pro Pavel Hájek dne .

Úspěch.

Na základě Vaší žádosti ze dne 10.01.2016 Vám zasíláme v elektronické podobě seznam došlých faktur od počátku roku 2010 do konce roku 2015. Ing. Fra...
Vážený pane inženýre, k níže uvedenému dotazu Vám sděluji, že naše MČ Praha 22 k zajištění všech voleb používá vlastní prostředky IT, PC se tedy nepr...
Investice a nadlimitní opravy
Uživatel Nikola Kortanová odeslal odpověď Městská část Praha 22 dne .

Úspěch.

Povinný subjekt: "VED EO Wetter František, Ing (ÚMČ Praha 22)" Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím....
Účetní výkazy
Uživatel Lucie Sedmihradská odeslal odpověď Městská část Praha 22 dne .

Úspěch.

Povinný subjekt: "VED EO Wetter František, Ing (ÚMČ Praha 22)" Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím....

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?