Krajský soud v Ústí nad Labem

Soud, také se nazývá KS Ústí nad Labem

75 dotazů
Usnesení 35 CO 139/2015
Odpověď od Krajský soud v Ústí nad Labem pro Vít Veselý dne .

Informace není k dispozici.

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení 35 CO 139/2015" s evidenčním číslem ccaccab1-731d-472b-861b-a45c89dcdb2a a s běžným čí...
Si 165/2015 R O Z H O D N U T Í Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl o žádosti Lukáše Trnky, nar. XXX, trvale bytem XXX, o poskytnutí informace po...
    Mgr. Iveta Schöffelová Krajský soud v Ústí nad Labem pobočka v Liberci U Soudu 540/3 460 72 Liberec tel. 485238352   KRAJSKÝ SOUD...
Skartace
Upřesnění bylo odesláno Krajský soud v Ústí nad Labem od uživatele Zdenka Artlová dne .

Odmítnuto.

Povinný subjekt: Krajský soud v Ústí nad Labem Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní Mgr.T...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?