Krajský úřad, Moravskoslezský kraj

Instituce

5 dotazů
Vážený pane Chmelo,   k Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších p...
Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 27.4.2016 08:24:25 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Stížnost na postup při vyřizování žádosti...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?