Hlavní město Praha

Instituce, také se nazývá hmp magistrát hl. m. Prahy

102 dotazů

(page 4)

Vážený pane Valášku, v příloze tohoto emailu zasílám odpověď na Vaše dotazy, týkající se otevření TK Blanka. Odpověď byla současně odeslána též dopo...
Cena za poskytnuté informace
Odpověď od Hlavní město Praha pro Jana Mravcová dne .

Částečně úspěšné.

Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE ------------------------------------------------------------------------------------- Vážená paní...
Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 5.11.2014 18:17:42 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Autoři sdělení k žádosti zastupitele elekt...
Kampaň víte že
Odpověď od Hlavní město Praha pro Mikuláš Ferjenčík dne .

Úspěch.

Vážený pane Ferjenčíku,   ještě Vám posílám doplňující informace na Vaše dotazy ze dne 23.6. 2014.   V příloze naleznete i konkrétní rozdělení výda...
Tunelový komplex BLANKA
Odpověď od Hlavní město Praha pro Richard Hunt dne .

Úspěch.

S pozdravem   Ivana Hrdličková Právní oddělení OSI MHMP Zapis z 298. KD stavby "MO Myslbekova - Pelc...
Smlouvy s dodavatelem IČO 26428091
Odpověď od Hlavní město Praha pro David Havlík dne .

Úspěch.

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 17.2.2015 21:44:26 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí č.j. MHMP 86461/2013 elektronic...
Rozhodnutí č.j. MHMP 86461/2013
Odpověď od Hlavní město Praha pro David Havlík dne .

Úspěch.

Na základě Vaší žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 18. 2. 2015, Vám v příloze zasíláme rozho...
Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 28.9.2014 16:36:55 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Povolení vjezdu do Stromovky pro 3SA 7311...
Dotace neziskovému sektoru
Dotaz byl vznesen na instituci Hlavní město Praha uživatelem Adam Zábranský dne .

Velké zpoždění.

Povinný subjekt: Hlavní město Praha Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážení, žádám o poskytnutí...
Vážený pane Havlíku,   z pověření Mgr. Masopustové Vám v příloze zasílám Rozhodnutí.   S pozdravem, Monika Homolová   HLAVNÍ MĚSTO P RAHA...
Vážený pane Havlíku,   z pověření Mgr. Masopustové Vám v příloze zasílám Rozhodnutí.   S pozdravem, Monika Homolová HLAVNÍ MĚSTO P RAHA MAGI...
Smlouvy mezi Prahou a Marbes Consulting
Dotaz byl vznesen na instituci Hlavní město Praha uživatelem Mikuláš Ferjenčík dne .

Částečně úspěšné.

Povinný subjekt: Hlavní město Praha Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane,...
Povinný subjekt: Hlavní město Praha Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane,...
Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 4.7.2014 09:39:08 v obsahu zprávy: Re: Žádost o informace podle dotaz - Rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy o za...
Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 7.6.2014 00:07:16 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Správa, provoz a údržba veřejného osvětlení...
Opatření související s otevřením tunelového komplexu Blanka
Dotaz byl vznesen na instituci Hlavní město Praha uživatelem Jan Mohyla. Poznámka od uživatele Jan Mohyla dne .

Částečně úspěšné.

S odpovědí nejsem spokojen. Proběhla formou odkazů na články dvou soukromých, s magistrátem nesouvisejících, subjektů, které navíc lze oba jen těžko oz...
Informace o veřejné zakázce
Odpověď od Hlavní město Praha pro David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

Vážený pane Havlíku,   v příloze této zprávy Vám zasílám poskytnuté informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění...
ledové kvádry s hokejovými dresy - zábor Václavské náměstí
Dotaz byl vznesen na instituci Hlavní město Praha uživatelem Kateřina Vojtíšková. Poznámka od uživatele Kateřina Vojtíšková dne .

Úspěch.

Poštou jsem obdržela odpověď sestávající se z odpovědi p. Wolfa, který je pověřen vedením odd. komunikace a rozvoje občanské společnosti. Ledové kvád...
Hlasovací zařízení
Odpověď od Hlavní město Praha pro Filip Kalfus dne .

Úspěch.

   
Velkoformátové reklamní kvádry v centru Prahy
Odpověď od Hlavní město Praha pro Jakub Stránský dne .

Částečně úspěšné.

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- V příloze odpověď zaslaná tazateli poštou.
Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 22.11.2013 14:14:56 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Oplocení staveniště "Na pláni", Praha 5 -...
-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- V příloze odpověď zaslaná tazateli poštou.
Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 26.11.2013 17:07:08 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Smlouva mezi MHMP a Media Investments o o...
Místa měření rychlosti na území hlavního města Prahy
Dotaz byl vznesen na instituci Hlavní město Praha uživatelem Jan Mohyla. Poznámka od uživatele Jan Mohyla dne .

Úspěch.

Jak je v odpovědi MPP zmíněno, poslední bod žádosti byl přesměrován na KŘ hl. m. Prahy PČR. To dnes 27.9.2013 poslalo písemnou odpověď, ve které potvrz...
Sudková Hana (MHMP, DPC) Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní Sudková, děkuji mnohokrát...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?