Hlavní město Praha

Instituce, také se nazývá hmp magistrát hl. m. Prahy

62 dotazů

(page 3)

Opatření související s otevřením tunelového komplexu Blanka
Dotaz byl vznesen na instituci Hlavní město Praha uživatelem Jan Mohyla. Poznámka od uživatele Jan Mohyla dne .
Částečně úspěšné.
S odpovědí nejsem spokojen. Proběhla formou odkazů na články dvou soukromých, s magistrátem nesouvisejících, subjektů, které navíc lze oba jen těžko oz...
Informace o veřejné zakázce
Odpověď od Hlavní město Praha pro David Havlík dne .
Částečně úspěšné.
Vážený pane Havlíku,   v příloze této zprávy Vám zasílám poskytnuté informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění...
ledové kvádry s hokejovými dresy - zábor Václavské náměstí
Dotaz byl vznesen na instituci Hlavní město Praha uživatelem Kateřina Vojtíšková. Poznámka od uživatele Kateřina Vojtíšková dne .
Úspěch.
Poštou jsem obdržela odpověď sestávající se z odpovědi p. Wolfa, který je pověřen vedením odd. komunikace a rozvoje občanské společnosti. Ledové kvád...
Hlasovací zařízení
Odpověď od Hlavní město Praha pro Filip Kalfus dne .
Úspěch.
   
Velkoformátové reklamní kvádry v centru Prahy
Odpověď od Hlavní město Praha pro Jakub Stránský dne .
Částečně úspěšné.
-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- V příloze odpověď zaslaná tazateli poštou.
Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 22.11.2013 14:14:56 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Oplocení staveniště "Na pláni", Praha 5 -...
-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- V příloze odpověď zaslaná tazateli poštou.
Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 26.11.2013 17:07:08 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Smlouva mezi MHMP a Media Investments o o...
Místa měření rychlosti na území hlavního města Prahy
Dotaz byl vznesen na instituci Hlavní město Praha uživatelem Jan Mohyla. Poznámka od uživatele Jan Mohyla dne .
Úspěch.
Jak je v odpovědi MPP zmíněno, poslední bod žádosti byl přesměrován na KŘ hl. m. Prahy PČR. To dnes 27.9.2013 poslalo písemnou odpověď, ve které potvrz...
Sudková Hana (MHMP, DPC) Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní Sudková, děkuji mnohokrát...
Výše nájemného náplavky
Odpověď od Hlavní město Praha pro Jan Krofta dne .
Částečně úspěšné.
Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 20.5.2013 20:11:21 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Výše nájemného náplavky elektronickou pošt...
Přehled VZ v roce 2012
Dotaz byl vznesen na instituci Hlavní město Praha uživatelem Jana Gutierrez. Poznámka od uživatele Jana Gutierrez dne .
Částečně úspěšné.
Odpověď nás odkazuje na web města - náš dotaz chtěl nicméně ověřit úplnost přehledu na webu. Nicméně úřad odpověděl a odpověděl včas (a to elektronicky...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?