Generální finanční ředitelství

Instituce, také se nazývá GFŘ

82 dotazů

(page 3)

Potvrzení o doručení Vaše zpráva byla dne 22/10/2018 doručena do e-mailové schránky Generálního finančního ředitelství (Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail...
Vážená paní, v příloze posílám odpověď na Váš dotaz. S pozdravem Monika Čmelíková GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Odbo...
Snížení neadekvátní výše pokut za EET, kontrolní hlášení a další prohřešky podnikatelů
Dotaz byl vznesen na instituci Generální finanční ředitelství uživatelem Radim Hasalík. Poznámka od uživatele Radim Hasalík dne .

Částečně úspěšné.

Odpovědi je možné přečíst ve skupině: http://bit.ly/2SCVZlE - zde je také ke stažení PDF s odpovědí úřadu.
Vážený pane, v příloze Vám zasíláme požadovanou informaci. S pozdravem K. Bloudková GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1...
Seznam kontrol
Odpověď od Generální finanční ředitelství pro Michal Škop dne .

Odmítnuto.

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Generální finanční ředitelství [1]29/5/2017 Vážený pane doktore, rozhodnutí o odmítnutí...
Vážený pane Bláho, v příloze Vám zasíláme informaci o rozhodní. S pozdravem K. Bloudková GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Pra...
Obrat pro DPH
Odpověď od Generální finanční ředitelství pro Ivana dne .

Částečně úspěšné.

-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Generální finanční ředitelství [1]3/1/2018 Dobrý den, posílám Vám odpověď č.j.: 144820/17/7100-20116...
Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní Čmel...
Utajované smlouvy
Odpověď od Generální finanční ředitelství pro Martin Turček dne .

Částečně úspěšné.

Vážený pane, v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost. S pozdravem K. Bloudková GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1...
Dobrý den, Vaše odvolání bylo dne 25.7.2017 předáno na Odbor komunikace, pod čj. 81 092/17. S pozdravem Generální finanční ředitelství Odbor provozn...
Dobrý den, Vaše žádost byla předána k vyřízení na Odbor komunikace pod č.j. 31563/17. S pozdravem Generální finanční ředitelství Odbor provozního za...
Vážený pane, Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) obdrželo dne 13. dubna 2017 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobod...
Dobrý den, Vaše žádost byla předána k vyřízení na Odbor komunikace pod č.j. 40611/17. S pozdravem Generální finanční ředitelství Odbor provozního za...
Vážená slečno Vašková,   neprodleně po Vašem prvním dotazu byla provedena oprava souborů a byla nahrána správná data. Pokud se Vám stále nezobrazu...
Úhradu za poskytnutí informací proveďte bankovním převodem na číslo účtu: 19-11122011/0710, VS: 10670, nebo poštovní složenkou na uvedený účet včetně u...
Věc: Oznámení o výši úhrady, sdělení o odložení části žádosti o poskytnutí informace Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“ nebo také „povinný...
Dobrý den, Vaše žádost byla předána k vyřízení na Odbor komunikace pod č.j. 12246/17. S pozdravem Generální finanční ředitelství Odbor provozního za...
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Odbor komunikace Č. j.: 1336/17/7500-20080-202098 K Vaší žádosti ze dne 22. prosince 201...
Zpráva pro poslance rozpočtového výboru
Dotaz byl vznesen na instituci Generální finanční ředitelství uživatelem Michal Škop. Poznámka od uživatele Michal Škop dne .

Odmítnuto.

14.5.2017 jsem podal následující odvolání: Odvolání ve věci neposkytnutí požadované informace dle zákona č. 106/1999 1. Dne 26.4.2017 požádal žadat...
Dobrý den, Vaše žádost byla předána k vyřízení na Odbor komunikace pod č.j. 40576/17. S pozdravem Generální finanční ředitelství Odbor provozního za...
Výledek infrastrukturních testů
Odpověď od Generální finanční ředitelství pro Jan Hrach dne .

Čeká se zařazení.

Vážený pane, v příloze posíláme odpověď na Váš dotaz . S pozdravem Monika Čmelíková Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 ...
Dobrý den pane Škop, ještě jednou zasílám odpověď na Váš dotaz, tentokrát ne v příloze ale v těle e-mailu. Problém s nečitelnou přílohou je způsoben V...
Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, váž...
Statistické údaje o kontrolním hlášení
Odpověď od Generální finanční ředitelství pro Michal Škop dne .

Částečně úspěšné.

Vážený pane, v příloze posíláme odpověď na Váš dotaz ze dne 21. července 2016. S pozdravem Monika Čmelíková GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská...
dotaz na EET
Odpověď od Generální finanční ředitelství pro Josef Majnek dne .

Úspěch.

Vážený pane, v příloze zasíláme odpověď na Váš dotaz ze dne 2.srpna. S pozdravem Monika Čmelíková GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?