Generální finanční ředitelství

Instituce, také se nazývá GFŘ

66 dotazů

(page 2)

Tato zpráva byla vypravena z e-mailové adresy Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]. Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce meto...
Dobrý den, v příloze zasíláme odpověď č.j. 107624/19/7100-20116-050701 na Váš dotaz ze dne 20.11.2019. S pozdravem sekretariát Odboru nepřímých daní...
Dobrý den,   v příloze Vám zasílám přílohy ke Sdělení k žádosti o poskytnutí informace. Samotné č.j.: 54370/19/7700-00130-202098 – Sdělení k žádo...
DPH při prodeji nemovitostí
Odpověď od Generální finanční ředitelství pro Pepa dne .

Čeká se zařazení.

Generální finanční ředitelství [1]13/5/2019 Dobrý den, posílám Vám odpověď č.j.: 38359/19/7100-20116-050485 na Vaše podání ze dne 11.2.2019. S p...
Potvrzení o doručení Vaše zpráva byla dne 16/04/2019 doručena do e-mailové schránky Generálního finančního ředitelství (Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail...
DPH při přeprodeji nemovitostí
Odpověď od Generální finanční ředitelství pro Pepa dne .

Velké zpoždění.

Potvrzení o doručení Vaše zpráva byla dne 04/04/2019 doručena do e-mailové schránky Generálního finančního ředitelství (Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail...
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů I Oddělení daně z příjmů fyzických oso...
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů I Oddělení daně z příjmů fyzických oso...
Svěřenské fondy
Uživatel Roman Sokola odeslal odpověď Generální finanční ředitelství dne .

Úspěch.

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, váž...
Potvrzení o doručení Vaše zpráva byla dne 22/10/2018 doručena do e-mailové schránky Generálního finančního ředitelství (Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail...
Vážená paní, v příloze posílám odpověď na Váš dotaz. S pozdravem Monika Čmelíková GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Odbo...
Snížení neadekvátní výše pokut za EET, kontrolní hlášení a další prohřešky podnikatelů
Dotaz byl vznesen na instituci Generální finanční ředitelství uživatelem Radim Hasalík. Poznámka od uživatele Radim Hasalík dne .

Částečně úspěšné.

Odpovědi je možné přečíst ve skupině: http://bit.ly/2SCVZlE - zde je také ke stažení PDF s odpovědí úřadu.
Vážený pane, v příloze Vám zasíláme požadovanou informaci. S pozdravem K. Bloudková GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1...
Seznam kontrol
Odpověď od Generální finanční ředitelství pro Michal Škop dne .

Odmítnuto.

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Generální finanční ředitelství [1]29/5/2017 Vážený pane doktore, rozhodnutí o odmítnutí...
Vážený pane Bláho, v příloze Vám zasíláme informaci o rozhodní. S pozdravem K. Bloudková GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Pra...
Obrat pro DPH
Odpověď od Generální finanční ředitelství pro Ivana dne .

Částečně úspěšné.

-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Generální finanční ředitelství [1]3/1/2018 Dobrý den, posílám Vám odpověď č.j.: 144820/17/7100-20116...
Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní Čmel...
Utajované smlouvy
Odpověď od Generální finanční ředitelství pro Martin Turček dne .

Částečně úspěšné.

Vážený pane, v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost. S pozdravem K. Bloudková GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1...
Dobrý den, Vaše odvolání bylo dne 25.7.2017 předáno na Odbor komunikace, pod čj. 81 092/17. S pozdravem Generální finanční ředitelství Odbor provozn...
Dobrý den, Vaše žádost byla předána k vyřízení na Odbor komunikace pod č.j. 31563/17. S pozdravem Generální finanční ředitelství Odbor provozního za...
Vážený pane, Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) obdrželo dne 13. dubna 2017 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobod...
Dobrý den, Vaše žádost byla předána k vyřízení na Odbor komunikace pod č.j. 40611/17. S pozdravem Generální finanční ředitelství Odbor provozního za...
Vážená slečno Vašková,   neprodleně po Vašem prvním dotazu byla provedena oprava souborů a byla nahrána správná data. Pokud se Vám stále nezobrazu...
Úhradu za poskytnutí informací proveďte bankovním převodem na číslo účtu: 19-11122011/0710, VS: 10670, nebo poštovní složenkou na uvedený účet včetně u...
Věc: Oznámení o výši úhrady, sdělení o odložení části žádosti o poskytnutí informace Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“ nebo také „povinný...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?