Generální finanční ředitelství

Instituce, také se nazývá GFŘ

44 dotazů
Tato zpráva byla vypravena z e-mailové adresy Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]. Elektronicky podepsáno 10.08.2017 Ing. Jiří Fojtík ředitel sekce Gener...
Dobrý den, posíláme Vám odpověď Generálního finančního ředitelství č.j. 27428/20/7100-20116-050485 na Váš dotaz ze dne 28.4.2020. S pozdravem, Daniel...
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů I Oddělení daně z příjmů fyzických oso...
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů I Oddělení daně z příjmů fyzických oso...
Svěřenské fondy
Uživatel Roman Sokola odeslal odpověď Generální finanční ředitelství dne .

Úspěch.

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, váž...
Snížení neadekvátní výše pokut za EET, kontrolní hlášení a další prohřešky podnikatelů
Dotaz byl vznesen na instituci Generální finanční ředitelství uživatelem Radim Hasalík. Poznámka od uživatele Radim Hasalík dne .

Částečně úspěšné.

Odpovědi je možné přečíst ve skupině: http://bit.ly/2SCVZlE - zde je také ke stažení PDF s odpovědí úřadu.
Vážený pane, v příloze Vám zasíláme požadovanou informaci. S pozdravem K. Bloudková GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1...
Vážený pane Bláho, v příloze Vám zasíláme informaci o rozhodní. S pozdravem K. Bloudková GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Pra...
Obrat pro DPH
Odpověď od Generální finanční ředitelství pro Ivana dne .

Částečně úspěšné.

-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Generální finanční ředitelství [1]3/1/2018 Dobrý den, posílám Vám odpověď č.j.: 144820/17/7100-20116...
Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní Čmel...
Utajované smlouvy
Odpověď od Generální finanční ředitelství pro Martin Turček dne .

Částečně úspěšné.

Vážený pane, v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost. S pozdravem K. Bloudková GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1...
Dobrý den, Vaše žádost byla předána k vyřízení na Odbor komunikace pod č.j. 31563/17. S pozdravem Generální finanční ředitelství Odbor provozního za...
Vážený pane, Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) obdrželo dne 13. dubna 2017 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobod...
Dobrý den, Vaše žádost byla předána k vyřízení na Odbor komunikace pod č.j. 40611/17. S pozdravem Generální finanční ředitelství Odbor provozního za...
Vážená slečno Vašková,   neprodleně po Vašem prvním dotazu byla provedena oprava souborů a byla nahrána správná data. Pokud se Vám stále nezobrazu...
Dobrý den, Vaše žádost byla předána k vyřízení na Odbor komunikace pod č.j. 12246/17. S pozdravem Generální finanční ředitelství Odbor provozního za...
Dobrý den, Vaše žádost byla předána k vyřízení na Odbor komunikace pod č.j. 40576/17. S pozdravem Generální finanční ředitelství Odbor provozního za...
Dobrý den pane Škop, ještě jednou zasílám odpověď na Váš dotaz, tentokrát ne v příloze ale v těle e-mailu. Problém s nečitelnou přílohou je způsoben V...
Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, váž...
Statistické údaje o kontrolním hlášení
Odpověď od Generální finanční ředitelství pro Michal Škop dne .

Částečně úspěšné.

Vážený pane, v příloze posíláme odpověď na Váš dotaz ze dne 21. července 2016. S pozdravem Monika Čmelíková GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská...
dotaz na EET
Odpověď od Generální finanční ředitelství pro Josef Majnek dne .

Úspěch.

Vážený pane, v příloze zasíláme odpověď na Váš dotaz ze dne 2.srpna. S pozdravem Monika Čmelíková GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117...
Vážená paní , v příloze zasíláme odpověď na Váš dotaz ze dne 13. ledna 2016. S pozdravem Monika Čmelíková GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 1...
Dobrý den, Vaše žádost byla dne 14.3.2016 předána k vyřízení na Odbor komunikace, pod čj. 25 804/16. S pozdravem Generální finanční ředitelství Odbo...
Daňová exekuce
Odpověď od Generální finanční ředitelství pro David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

Dobrý den, Vaše žádost byla předána dne 10.6.2014 pod č.j. 30032/14 k dalšímu vyřízení Samostatnému odboru komunikace. S pozdravem Generální fin...
Dobrý den, Vaše podání bylo dne 6.6.2014 předáno na Samostatný odbor komunikace, pod čj. 29 797/14. S pozdravem Generální finanční ředitelství Samos...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?