Generální finanční ředitelství

Instituce, také se nazývá GFŘ

66 dotazů
Vaše datová zpráva ([emailová adresa]) ve věci Kubelková Daniela - Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - Výše zálohy na da...
Den vzniku daňové povinnosti DPPO
Odpověď od Generální finanční ředitelství pro Jakub Šanda dne .

Čeká se zařazení.

Dobrý den, z pověření ředitele Odboru daňového procesu Generálního finančního ředitelství, Mgr. Václava Čepeláka, Vám v přiložené písemnosti zasíláme o...
Dobrý den, posílám Vám odpověď č.j.: 9268/22/7100-20116-050701 na Váš dotaz ze dne 25. 1. 2022. S pozdravem Martina Burešová Sekretariát Odboru nepř...
Tato zpráva byla vypravena z e-mailové adresy Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]. Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce met...
Dodání zboží na dálku

Čeká se zařazení.

Dobrý den, z pověření ředitele Sekce právní GFŘ, Ing. Mgr. Radima Patočky, Ph.D., Vám v příloze zasíláme písemnost č. j. 5599/22 - Rozhodnutí. S pozd...
Dobrý den, z pověření ředitele Sekce právní GFŘ, Ing. Mgr. Radima Patočky, Ph.D., Vám v příloze zasíláme písemnost č. j. 76214/21 - Sdělení k žádosti....
Dobrý den, z pověření ředitele Sekce právní GFŘ, Ing. Mgr. Radima Patočky, Ph.D., Vám v příloze zasíláme písemnost č. j. 76904/21 - Sdělení k žádosti....
Dobrý den, posílám Vám odpověď č.j.: 52469/21/7100-20116-506729 na Váš dotaz ze dne 14. 7. 2021. S pozdravem Martina Burešová Sekretariát Odboru nep...
Tato zpráva byla vypravena z e-mailové adresy Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]. Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce met...
Daňové přiznání, sleva na dítě
Odpověď od Generální finanční ředitelství pro Veronika dne .

Čeká se zařazení.

Tato zpráva byla vypravena z e-mailové adresy Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]. Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce met...
Dobrý den, z pověření ředitele Sekce právní GFŘ, Ing. Mgr. Radima Patočky, Ph.D., Vám v příloze zasíláme písemnost Č. j.: 2673/21 - Sdělení k žádosti....
DPH při prodeji pozemku
Odpověď od Generální finanční ředitelství pro Pavel Bartoš dne .

Velké zpoždění.

Dobrý den, pane Bartoši, odpověď č.j.: 34489/20 na Váš dotaz č.j.: 30126/20, který byl na Generální finanční ředitelství doručen dne 19. 5. 2020, Vám...
Tato zpráva byla vypravena z e-mailové adresy Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]. Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce meto...
Dobrý den, v příloze zasíláme odpověď č.j. 107624/19/7100-20116-050701 na Váš dotaz ze dne 20.11.2019. S pozdravem sekretariát Odboru nepřímých daní...
Dobrý den,   v příloze Vám zasílám přílohy ke Sdělení k žádosti o poskytnutí informace. Samotné č.j.: 54370/19/7700-00130-202098 – Sdělení k žádo...
DPH při prodeji nemovitostí
Odpověď od Generální finanční ředitelství pro Pepa dne .

Čeká se zařazení.

Generální finanční ředitelství [1]13/5/2019 Dobrý den, posílám Vám odpověď č.j.: 38359/19/7100-20116-050485 na Vaše podání ze dne 11.2.2019. S p...
Potvrzení o doručení Vaše zpráva byla dne 16/04/2019 doručena do e-mailové schránky Generálního finančního ředitelství (Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail...
DPH při přeprodeji nemovitostí
Odpověď od Generální finanční ředitelství pro Pepa dne .

Velké zpoždění.

Potvrzení o doručení Vaše zpráva byla dne 04/04/2019 doručena do e-mailové schránky Generálního finančního ředitelství (Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail...
Dobrý den, Vaše odvolání bylo dne 25.7.2017 předáno na Odbor komunikace, pod čj. 81 092/17. S pozdravem Generální finanční ředitelství Odbor provozn...
Úhradu za poskytnutí informací proveďte bankovním převodem na číslo účtu: 19-11122011/0710, VS: 10670, nebo poštovní složenkou na uvedený účet včetně u...
Věc: Oznámení o výši úhrady, sdělení o odložení části žádosti o poskytnutí informace Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“ nebo také „povinný...
Výledek infrastrukturních testů
Odpověď od Generální finanční ředitelství pro Jan Hrach dne .

Čeká se zařazení.

Vážený pane, v příloze posíláme odpověď na Váš dotaz . S pozdravem Monika Čmelíková Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 ...
Reverse charge pro prodej plynu
Odpověď od Generální finanční ředitelství pro Jana Zděnková dne .

Velké zpoždění.

Dobrý den, Váš dotaz byl předán k vyřízení na Odbor komunikace pod č.j. 64478/16. S pozdravem Generální finanční ředitelství Odbor provozního zabezp...
Nájemní smlouva s MČ Praha 7

Čeká se na doplnění dotazu.

Dobrý den, Vaše zpráva byla předána dne 4.12.2015 pod č.j. 151488/15 k dalšímu vyřízení Odboru komunikace. S pozdravem Generální finanční ředite...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?