Exekutorská komora České republiky

Instituce

3 dotazy
Vyřízení stížnosti
Odpověď od Exekutorská komora České republiky pro kohlerová olga dne .
Částečně úspěšné.
Vážená paní Kohlerová, Odpověď na Váš podnět ze dne 22. 6. 2017 Vám již byla zaslána e-mailem dne 15. 8. 2017. Pro jistotu Vám oba přípisy zasílám v...
Vážená paní Kohlerová, na Váš podnět z června tohoto roku Vám bylo odpovězeno dne 15.8.2017 na Vaši emailovou adresu společně s odpovědí na Vaši žád...
Vážená paní Kohlerová, přílohou tohoto podání Vám zasílám odpověď na Váš podnět a odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. Současně Vás žádám o pot...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?