Česká lékařská komora

Instituce

3 dotazy
Vypis z lékařské dokumentace
Odpověď od Česká lékařská komora pro Bohdana Prokešová dne .
Čeká se zařazení.
  Vážená paní,  Česká lékařská komora nezabezpečuje a neposkytuje právní, konzultační ani odbornou a právní pomoc občanům, neboť k tomu nemá zmocn...
Kdo předepíše recept na léky (vysoký tlak
Odpověď od Česká lékařská komora pro Eva dne .
Informace není k dispozici.
Vážená paní, ve smyslu § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, který uvádí, že v případě, že...
Vážená paní Marková, tímto Vám v zákonné lhůtě 7 dnů sdělujeme, že podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informac...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?