Česká inspekce životního prostředí

Instituce, také se nazývá ČIŽP

11 dotazů
Stočné v Kouřimi
Odpověď od Česká inspekce životního prostředí pro Klouda dne .

Velké zpoždění.

Dokument - č.j. ČIŽP/41/2021/7090 Zpracoval: Evidenční číslo: ČIŽP/61124/2021 [1]ČIŽP/61124/2021 Věc: Odpověď_podnět - Otto Klouda - žádost o prošetřen...
This is a multi-part message in MIME format. ----Next_000 Content-Type: multipart/mixed; boundary="--Next_001" ----Next_001 Content-Type: text/html...
This is a multi-part message in MIME format. ----Next_000 Content-Type: multipart/mixed; boundary="--Next_001" ----Next_001 Content-Type: text/html...
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
Vyjádření ČIŽP k žádosti o změnu užívání
Dotaz byl vznesen na instituci Česká inspekce životního prostředí uživatelem Přemysl Rozehnal dne .

Velké zpoždění.

Povinný subjekt: Česká inspekce životního prostředí Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 123...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?