Česká inspekce životního prostředí

Instituce, také se nazývá ČIŽP

7 dotazů
Asfalt
Uživatel Klouda odeslal odpověď Česká inspekce životního prostředí dne .

Úspěch.

Povinný subjekt: Česká inspekce životního prostředí Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní,...
  Vážený pane,   ČIŽP obdržela dne 12. 11. 2015 Vaše podání, ve kterém požadujete informace o průběhu sanace areálu akciové společnosti Tlaková...
Povinný subjekt: Česká inspekce životního prostředí Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní,...
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
Vyjádření ČIŽP k žádosti o změnu užívání
Dotaz byl vznesen na instituci Česká inspekce životního prostředí uživatelem Přemysl Rozehnal dne .

Velké zpoždění.

Povinný subjekt: Česká inspekce životního prostředí Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 123...
Vážený pane,   v příloze zasíláme odpověď k Vaší žádosti o informace.   S pozdravem Jana Rambousková Odd. zahraničních vztahů a komunikace s veře...
Vážený pane,   v příloze zasíláme požadované dokumenty ve věci dekontaminační plochy Rokytí provozované společností Enviservis s.r.o. v obci Mutěnic...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?