Městská část Brno Sever

Instituce, také se nazývá Brno-Sever

8 dotazů
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
Vážená paní Chalupská,   Stavební úřad vám poskytuje informaci podle zák č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to na základě vaší...
Vážený pane Klanico, odpovídáme Vám na Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.   - z jakého důvo...
výstavba na Sadové
Odpověď od Městská část Brno Sever pro Hana Chalupská dne .

Částečně úspěšné.

Vážená paní Chalupská, obdrželi jsme od Vás mailovou poštou žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.. Vaše žádost se týká ulice Sadové a lokality...
Poskytnutí seznamu smluv a objednávek
Odpověď od Městská část Brno Sever pro Václav Tauser dne .

Čeká se zařazení.

Vážený pane, na Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 01.11.2016 Vám sděluji...
Faktury 2010 – 2015 B MČ
Odpověď od Městská část Brno Sever pro Pavel Hájek dne .

Úspěch.

Vážený pane,   e-mailem doručeným Úřadu městské části Brno-sever 15. 3. 2016 jste požádal o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,...
Kopie žádosti o odkup domu
Dotaz byl vznesen na instituci Městská část Brno Sever uživatelem Mgr.Jitka Dooley dne .

Velké zpoždění.

Povinný subjekt: Městská část Brno-Sever Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pan...
Kopie žádosti o odkup domu
Dotaz byl vznesen na instituci Městská část Brno Sever uživatelem Mgr.Jitka Dooley dne .

Velké zpoždění.

Povinný subjekt: Městská část Brno-Sever Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pan...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?