Městská část Brno-Medlánky

Instituce, také se nazývá Brno-Medlánky

2 dotazy
Svora Roman (MČ Brno-Medlánky), Městská část Brno-Medlánky [1]10/4/2019   v příloze zasílám v zákonné lhůtě odpověď za Úřad městské části města Br...
Dobrý den,   v příloze Vám zasílám odpověď a požadované informace v podobě elektronických seznamů k Vaši žádost dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobod...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?