Městská část Brno-Líšeň

Instituce, také se nazývá Brno-Líšeň

2 dotazy
This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. Thi...
Faktury 2010 – 2015 B MČ
Odpověď od Městská část Brno-Líšeň pro Pavel Hájek dne .

Úspěch.

Vážený pane, na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací doručené dne 14. 3. 2016 zasíláme v příloze seznam došlých faktur MČ Brno-Líšeň za roky...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?