Akademie věd České republiky

Instituce

3 dotazy
Smlouva - Tandetron akcelerátor
Odpověď od Akademie věd České republiky pro Martin Turček dne .

Informace není k dispozici.

Vážený pane Turčeku, dne 12. 12. 2017 jsme obdrželi elektronickou poštou Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném...
Zprávy o výsledcích finančních kontrol
Odpověď od Akademie věd České republiky pro David Havlík dne .

Částečně úspěšné.

Vážený pane Havlíku, dne 8. 3. 2017 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,...
Zprávy o výsledcích finančních kontrol
Dotaz byl vznesen na instituci Akademie věd České republiky uživatelem David Havlík dne .

Velké zpoždění.

[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám kopie všech ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol vytvořených podle § 22 Zákona č. 320/20...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?