Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Instituce

5 dotazů
Vážená paní Šustová. Na Váš další dotaz ve věci konání závodu 24 hodin Lysá hora Vám zasíláme následující odpověď: Mailem ze dne 11.4.2022 jsme Vám...
Dobrý den paní Šustová, omlouváme se, ale Vaše předchozí dva e-maily spadly, bohužel, do SPAM. Nyní jsem Váš požadavek již zaevidovala na sekci Och...
Dobrý den, obdrželi jsme tuto žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: "Žádám o informace...
Dobrý den, na základě Vaší žádosti sdělujeme, že kontrola daného území je ze strany AOPK ČR prováděna průběžně a vzniklé požadavky jsou řešeny. Ve vz...
Máchovo jezero

Částečně úspěšné.

Dobrý den, v příloze Vám zasílám požadované informace. V současné době probíhá zkušební provoz, který bude ukončen kolaudačním souhlasem, kdy bude mo...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?