Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

žádám Vás o zaslání kopie usnesení 67 Tmo 1/2014 ze dne 15.1.2014, byť v anonymizované podobě, případně mi postačuje i jen odkaz k jeho stažení.

Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.
S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení 67 Tmo
1/2014 ze dne 15.1.2014" s evidenčním číslem
05b15c7e-9c00-4c10-ab17-1d6120f3e83b a s běžným číslem 162340/2017 bylo
doručeno dne 22.06.2017 08:03:18.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kejmarová Jaroslava, Městský soud v Praze

3 přílohy

Odesílatel:

Městský soud v Praze

Spálená 2

112 16  Praha 2

 

Adresát:

Vít Veselý

Malá Bělá 136

294 01 Bakov nad Jizerou

 

Adresa doručení:

[1][FOI #6820 e-mail] ??

 

 

VÝZVA: Soud Vás v souladu s § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění, vyzývá

k potvrzení doručení této e-mailové zprávy.

Nebude-li  převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní
den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, soud Vám
písemnost doručí, jako byste o doručení na elektronickou adresu
nepožádal/a (§ 19 odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6820 e-mail] ??

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,
potvrzuji Vám tímto doručení odpovědi na moji žádost o informaci, která se týkala "Usnesení 67 Tmo 1/2014 ze dne 15.1.2014". Konstatuji, že jste tímto řádně splnili svou povinnost danou zákonem 106/1999 Sb. v plném rozsahu.

Děkuji.
S pozdravem,

Vít Veselý

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Re: Potvrzení o doručení podání s běžným číslem
162340/2017" s evidenčním číslem 47bef340-a01f-4e42-b46f-0f0367768701 a s
běžným číslem 172025/2017 bylo doručeno dne 29.06.2017 17:59:46.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.