Stanovisko JUDr. Oldřicha Filipa ke směnné smlouvě č. 2016 -77 ze dne 2.6.2016, uzavřené mezi Městem Ralsko a VLS, s. p.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Město Ralsko

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,
žádám o zaslání výhradně elektronickou cestou kopii tohoto dokumentu, případně i jen odkazu k jejho stažení:

Stanovisko JUDr. Oldřicha Filipa ke směnné smlouvě č. 2016 -77 ze dne 2.6.2016, uzavřené mezi Městem Ralsko a VLS, s. p., které bylo projednáno na veřejné schůzi 8. zasedání Zastupitelstva města Ralsko v roce 2016, konaného dne 9. listopadu 2016 od 17:00 hod. v zasedací síni Místního centra v Kuřívodech, jakožto projednaný bod ZM - 08/05/16.

Odpověď žádám zaslat výhradně v elektronické podobě.
S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

Martina Dokoupilová, Město Ralsko

1 příloha

Dobrý den,

v příloze tohoto emailu zasíláme odpověď na Vaši žádost ze dne 22. 11.
2016, č. j. MURA/2642/2016 – stanovisko JUDr. Oldřicha Filipa ke směnné
smlouvě.

 

S pozdravem

 

Ing. Martina Dokoupilová

vedoucí odd. rozvoje, MH a ŽP

Odbor kanceláře tajemníka

Tel.: 487 898 142

Email.: [emailová adresa]