Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Okresní soud v Mladé Boleslavi

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zaslání anonymizovaného rozsudku 9 C 74/2017, a to pouze v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Okresní soud v Mladé Boleslavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 9 C
74/2017" s evidenčním číslem a611e08a-c3bb-4920-8800-9f8cbf87a070 a s
běžným číslem 29253/2017 bylo doručeno dne 05.09.2017 13:39:30.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Mladé Boleslavi

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Mladé Boleslavi

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 9 C
74/2017" s evidenčním číslem a611e08a-c3bb-4920-8800-9f8cbf87a070 a s
běžným číslem 29253/2017, doručené dne 05.09.2017 v 13:39:30 a ověřené dne
05.09.2017 v 13:42:05, bylo přiřazeno ke spisové značce "100 SI 31/2017" a
ke zpracování dne 06.09.2017 v 12:04:43.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Mladá Boleslav

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Johnová Jana, Okresní soud v Mladé Boleslavi

3 přílohy

Vážená paní magistro,

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost o informace dle zák. č. 106/99
Sb. s prosbou o laskavé potvrzení přijetí.

 

Děkuji

 

Jana Johnová

dozorčí úřednic e a správkyně aplikace

Okresního soudu v Mladé Boleslavi

nám. Republiky 100

293 05 Mladá Boleslav

telefon:  326377577

mobil: 731167758

e-mail: [emailová adresa]