Honza Cibulka

Povinný subjekt: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám informaci o tom, kde se nacházejí (jaké jsou souřadnice) všech kilometrovníků na dálniční síti v ČR.

Jak jsem zjistil z webových stránek ŘSD (http://www.rsd.cz/doc/Silnicni-a-dalnicn..., tato data jsou získávání vlastními silami ŘSD a proto pevně doufám, že se zde nevyskytne problém s autorskými právy třetích stran.

Prosím, aby mi byly všechny výše zmíněné informace předány elektronicky a v původním formátu, v jakém je ŘSD má k dispozici (například soubory pro program ArcGIS), případně v jiném formátu používaném majoritními GIS nástroji. Pokud by mnou požadovaná informace byla součástí většího celku (například kompletní mapy všech kilometrovníků), akceptuji i tuto rozsáhlejší verzi.

Závěrem žádám, aby komunikace se mnou byla vedena výhradně elektronickou formou, a to odpovědí na tento e-mail, případně skrze mou datovou schránku, jejíž ID je uvedeno výše (pod adresou).

Děkuji a zdravím.

Studecký Jan, Mgr., Ředitelství silnic a dálnic ČR

1 příloha

Dobrý den,

 

v návaznosti na Vaši žádost, doručenou naší organizaci dne 21. 5. 2012, a
to žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., Vám v příloze
zasíláme naše vyjádření.

 

S pozdravem

 

Mgr. Jan Studecký

oddělení komunikace

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Čerčanská 12, CZ-14000 PRAHA

tel: 241 084 402, mobil: 724 717 446

www.rsd.cz, [email address]

 

ukázat citované pasáže

Honza Cibulka

Věc: Stížnost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předisů (dále jen „ZSPI“)

Ve své žádosti ze dne 21.5.2013 jsem požádal ŘSD o poskytnutí souřadnic všech kilometrovníků na dálniční síti v ČR, a to elektronicky a v původním formátu, v jakém je má ŘSD k dispozici (například soubory pro program ArcGIS), případně v jiném formátu používaném majoritními GIS nástroji. V odpověď mi ŘSD na tuto mou žádost odpovědělo sdělením ze dne 3.6.2013 č.j. 9804/2013-19000 tak, že mě odkázalo na již zveřejněné informace na www.rsd.cz s tím, že mi poskytne požadovaná data v GIS formátech po zaplacení částky 210 tis. Kč vč. DPH. ŘSD ve svém sdělení postupovalo zčásti podle § 6 ZSPI (odkázání na zveřejněnou informaci, resp. sdělení údaje umožňujícího žadateli vyhledání a získání zveřejněné informace namísto poskytnutí informace) a zčásti podle § 17 odst. 3 ZSPI (oznámení, že bude za poskytnutí informace požadovat úhradu).

Proti uvedenému postupu ŘSD při vyřizování mé žádosti o informace podávám tímto v otevřené 30 denní lhůtě ode dne doručení sdělení ŘSD ze dne 3.6.2013 stížnost z důvodů uvedených v § 16a odst. 1 písm. a/ a d/ ZSPI.

Zaprvé na základě § 16a odst. 1 písm. a/ ZSPI nesouhlasím s vyřízením mé žádosti způsobem podle § 6 ZSPI, tzn. odkazem na zveřejněnou informaci, neboť mi informace zveřejněná prostřednictvím služby WMS neumožňuje získat mnou požadované informace. Data zveřejněná prostřednictvím webového streamu WMS jsou určena pouze k on-line prohlížení a nelze je proto uložit a podrobit zkoumání. Požádal jsem ŘSD o poskytnutí souřadnic kilometrovníků (rozumí se souřadnic v mezinárodně uznávaném formátu) a nikoli o mapu (tzn. obrázek), v němž jsou kilometrovníky zakresleny. Jinými slovy, požádal jsem o konkrétní „adresy“ kilometrovníků a nikoli o mapu, na které jsou tyto sice zakresleny, ale z níž nelze jejich požadované „adresy“ nijak získat.

Za druhé na základě § 16a odst. 1 písm. d/ ZSPI nesouhlasím s výší úhrady sdělené mi podle § 17 odst. 3 ZSPI a požadované ŘSD v souvislosti s poskytováním informací, neboť z oznámení ŘSD o tom, že ode mě bude před poskytnutím informace požadovat za její poskytnutí úhradu ve výši 210 tis. Kč nebylo v rozporu s § 17 odst. 3, věty druhé, ZSPI zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady ze strany ŘSD vyčíslena. Podle mého odhadu si export požadovaných dat v elektronické podobě vyžádá maximálně jednu hodinu práce vyškoleného pracovníka v maximální ceně 210,- Kč, tzn. tisícinásobně nižší než činí ve sdělení ŘSD uvedená výše úhrady.

Žádám o potvrzení doručení této e-mailové zprávy podepsané uznávaným elektronickým podpisem ŘSD.

V Praze 6. 6. 2013

Jan Cibulka

Honza Cibulka zanechal/a poznámku ()

Zamítavé stanovisko ŘSD https://www.dropbox.com/sh/89cyrj0pu5aea...