Ondřej Nikel

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám Vás o informaci (stanovisko) k použití míst ke stání na nákladním automobilu. Přesněji se jedná o Tatru 148 CAS 32 (zvláštní požární automobil), který má v tech. průkazu místa k sezení 1+2 a místa ke stání 3. V zadní části vozu je k tomu uzpůsobena plocha.

Chci se Vás zeptat, kdy je možné takový převoz osob (hasičů) použít, resp. čím je omezen. Na odboru dopravy místní ORP mi nebyli schopni nic jednoznačně potvrdit. Pouze mi ústně sdělili, že o žádném omezení nemají informace a převoz by mohl být bez "postihu".

Děkuji moc za odpověď,
S přátelským pozdravem,
Ondřej Nikel

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Sumarizace:
Datum doruceni: 25.8.2017 12:14:05
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Místa ke stání - použití

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Summary:
Date of delivery: 25.8.2017 12:14:05
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Místa ke stání - použití

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

6 příloh

Vážený pan

Ondřej Nikel                                               e-mail:
  [1][FOI #6915 e-mail] ??

   

 

 

Naše čj. 360/2017-072-Z106/6

 

Věc: Podání ze dne 25. 8. 2017 - odpověď

 

Vážený pane,

 

dne 25. 8. 2017 bylo doručeno na Ministerstvo dopravy Vaše podání,
označené jako žádost o informace dle zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím. Toto podání bylo zaevidováno podatelnou
ministerstva téhož dne pod čp. 44243/2017-MD-CKDP.  V tomto podání
požadujete- cit.:  

 

„Žádám Vás o informaci (stanovisko) k použití míst ke stání na nákladním
automobilu. Přesněji se jedná o Tatru 148 CAS 32 (zvláštní požární
automobil), který má v tech. průkazu místa k sezení 1+2 a místa ke stání
3. V zadní části vozu je k tomu uzpůsobena plocha. Chci se Vás zeptat, kdy
je možné takový převoz osob (hasičů) použít, resp. čím je omezen. Na
odboru dopravy místní ORP mi nebyli schopni nic jednoznačně potvrdit.
Pouze mi ústně sdělili, že o žádném omezení nemají informace a převoz by
mohl být bez "postihu".

 

Dovolujeme si Vás nejprve upozornit na skutečnost, že  Vaše podání bylo
vyhodnoceno jako dotaz, který nespadá pod režim InfZ, jelikož tento zákon
se nevztahuje na poskytování informací o správném postupu v konkrétní
životní situaci a úřady nemají povinnost analyzovat a vykládat právní
normy. Nicméně vzhledem k tomu, že se k prvotním dotazům nad rámec InfZ
snaží naše ministerstvo přistupovat vstřícně, poskytujeme Vám vysvětlení
věcně příslušného odboru agend řidičů.

Úvodem je nutné podotknout, že bez zaslání podrobnějších informací ohledně
Vámi zmiňovaného vozidla (technický průkaz, fotodokumentace atd.) nelze
jednoznačně určit, zda je možné  stojící osoby na daném vozidle v rámci
provozu  na pozemních komunikacích převážet  bez toho, aniž by docházelo k
porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích a z toho vyplývající
„postihů“.

 

Můžeme však obecně uvést, že v žádném typovém schválení požárních vozidel
s cisternovou automobilovou stříkačkou ani v technických požadavcích pro 
automobilové stříkačky dle vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických
podmínkách požární techniky, nejsou místa k stání uvedena. Podle
vyjádření  výrobce hasičských nástaveb jsou tato místa určena pouze pro
obsluhu v místě zásahu, nikoliv pro přepravu. Místa k stání v rámci 
provozu na pozemních komunikacích jsou přípustná pouze pro vozidla
kategorie M2, M3 - autobusy. 

 

Pokud budete mít další dotazy v této věci, je možné se obrátit již mimo
režim InfZ přímo na věcně příslušný odbor agend řidičů. Kontakt
sekretariát: telefon: 225 131 006,  E-mail: [2][emailová adresa]
([3]https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Vedeni-...

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[4]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jana Klenotová
[5][emailová adresa] | [6]+420 225 131 317
[7]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

[8]cid:image002.png@01D27AF8.D06E18C0    
[9]cid:image003.png@01D27AF8.D06E18C0     [10]cid:image004.png@01D27AF8.D06E18C0

[11]cid:image006.jpg@01D30A1F.F7B032E0

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6915 e-mail] ??
2. mailto:[emailová adresa]
3. https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Vedeni-...
4. http://www.mdcr.cz/
5. mailto:[emailová adresa]
6. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
7. http://bit.ly/1ZpnEag
8. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
9. https://twitter.com/min_dopravy
10. http://www.mdcr.cz/mdcr/Templates/RSSFee...
11. http://www.dopravniinfo.cz/