Má/Musí obec na dotaz občana uvést číslo jednací ev. značku při písemné odpovědi?

Dotaz byl úspěšný.

Viktor Dvořák

Povinný subjekt: Ministerstvo pro místní rozvoj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Má/Musí obecní/městský úřad na písemné odpovědi tazateli uvést číslo jednací ev. značku? Domnívám se, že neuvedení čj. ev. zn. písemná odpověď nepodléhá evidenci, archivaci na obecním/městském úřadě. V mém případě může být při změně členů zastupitelstva/starosty, referenta písemná odpověď vyřazena, ztracena. Číslo jednací/značka zajistí evidenci a archivaci písemné odpovědi tazateli.

S přátelským pozdravem,

Viktor Dvořák

Ministerstvo pro místní rozvoj

1 příloha

Protokol o zpracovani postovni zpravy.
17.07.2017 10:04:23
MsgId: [emailová adresa]
Podatelna akceptuje samostatne podepsane prilohy.
**************************************************
Stav podpisu zpravy: zprava neni podepsana elektronickym podpisem
**************************************************
Stav podpisu cele zpravy: Nepodepsano
**************************************************
Vasemu podani bylo prideleno cislo : 4074/2017
Toto je pouze informace, dane cislo neni cislo jednaci.
Neodpovidejte, o prideleni cisla jednaciho budete dale informovani.
**************************************************
Pri importu dat z Vasi zpravy nebyl nalezen platny elektronicky podpis cele zpravy.
Vase podani dle zakona c. 227/2000 Sb., o elektronickem podpisu NENI PLATNE.
**************************************************

Ministerstvo pro místní rozvoj

1 příloha

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Má/Musí obec na dotaz občana uvést číslo jednací ev. značku při písemné odpovědi?"

bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 17.7.2017 10:04:23, zaregistrováno bylo dne: 17.7.2017 10:09:55 pod číslem jednacím: 2017/30242.

Voříšková Romana, Ministerstvo pro místní rozvoj

Vážený pane,

 

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“) obdrželo Vaše
podání, kterým jste na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, požádal o stanovisko, týkající se povinnosti
městského úřadu uvádět v písemnostech jednací číslo (ev. značku).

 

Vážený pane, úvodem je vhodné uvést, že ministerstvu nepřísluší posuzovat
a řešit konkrétní případy, ani není oprávněno k poskytování závazných
právních výkladů a stanovisek. K Vašemu dotazu je tedy možné se vyjádřit
pouze v obecné rovině.

 

Obecně lze tedy uvést, že ve veřejné správě se jednací číslo používá k
označení věci, o níž správní úřad jedná, což je nezbytné k evidenci spisů.
Na používání jednacích čísel jsou stanoveny pouze minimální požadavky,
takže systém spisových značek a jednacích čísel není jednotný pro celou
veřejnou správu. Každý správní úřad používá jiné označování, minimálním
standardem je pouze to, že v čísle jednacím je obsaženo pořadové číslo
dokumentu, na jehož základě bylo správní řízení nebo jiné řízení zahájeno
a příslušný letopočet.

 

Uvedenou problematiku upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád  a
vyhláška č. 259/2012 Sb.,o podrobnostech výkonu spisové služby. Tyto
předpisy jsou v gesci Ministerstva vnitra ČR, které mj. připravilo
metodiku evidence spisů ve správním řízení, proto je vhodné obrátit se pro
podrobnější informace na tento rezort.

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Romana Voříšková

ministerský rada

odbor komunikace

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

[1]e-mail:[emailová adresa]

[2]www.mmr.cz

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.mmr.cz/

Viktor Dvořák

Povinný subjekt: Voříšková Romana

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní,
velmi mi vadí trapné použití anglického slova "or", co je nevhodného na slově nebo? Asi to, že pisatel tím naznačuje, že umí (?) anglicky. Obávám se, že si neuvědomuje, že nemá vyvinutou jazykovou inteligenci ..., nebo se za mateřský jazyk stydí ??
Ukázka z textu:
jste nedostali veškeré požadované informace,or
nesouhlasíte s výší poplatku, který instituce požaduje pro zodpovězení dotazuor

S pozdravem,
Ing. Viktor Dvořák, CSc.

Frček Vilém, Ministerstvo pro místní rozvoj

Vážený pane inženýre,

 

odpověď ministerstva, zaslaná dne 1. 8. 2017 na adresu
[1][FOI #6842 e-mail] ??, neobsahovala Vámi
zmiňovaný text.  Ministerstvo pro místní rozvoj není provozovatelem
portálu [2]www.infoprovsechy.cz a tak nemůže nést odpovědnost za jakékoliv
změny či chyby při zobrazování textu. Iniciativu portálu
[3]www.infoprovsechny.cz velmi vítáme, ale přesto doporučujeme se s
žádostmi o informace obracet přímo na ministerstvo. K dispozici jsou
následující e-mailové adresy:

[4][emailová adresa]

[5]Instituce [Ministerstvo pro místní rozvoj vyžaduje e-mail]

[6][emailová adresa]

 

V případě jakýchkoliv dotazů mne prosím neváhejte kontaktovat na tel.:
724 639 428.

 

S pozdravem a přáním pěkného víkendu,

 

Ing. Vilém Frček, DiS.

Odbor komunikace

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

tel: +420 224 861 445

mobil: +420 724 639 428

e-mail:[7][emailová adresa]

[8]www.mmr.cz

 

 

 

 

ukázat citované pasáže