Toto je HTML verze přílohy k vznesenému dotazu. 'Finanční náročnost služebního zákona'.

 
 
 
odbor veřejné správy a eGovernmentu 
náměstí Hrdinů 1634/3 
14021 Praha 4 
 
Č.j.: MV-32232-2/VEG-2013 
Praha 12. března 2013 
Počet listů: 1 
 
 
 
Věc : Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
 
 
K Vaší žádosti o poskytnutí informací v souvislosti  s výpočtem  nákladů  na  implementaci 
zákona  č.  218/2002 Sb.,  o  službě  státních  zaměstnanců  ve  správních  úřadech  a  o  odměňování 
těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), sdělujeme 
následující: 
Vámi  uváděná  důvodová  zpráva  není  v současné  době  již  aktuální,  návrh  zákona  
o  právních  poměrech  a  vzdělávání  zaměstnanců  ve  veřejné  správě  byl  stažen  z projednávání. 
Výpočet  předpokládaných  finančních  dopadů  implementace  zákona  č.  218/2002  Sb.,  o službě 
státních  zaměstnanců  ve  správních  úřadech  a  o  odměňování  těchto  zaměstnanců  a  ostatních 
zaměstnanců  ve správních  úřadech  provedlo  v roce 2002  Ministerstvo práce  a  sociálních  věcí. 
Metodiku výpočtu těchto nákladů nemá proto Ministerstvo vnitra k dispozici. Citovaný odhad výše 
nákladů 8 mld. Kč při nabytí plné účinnosti zákona vychází z údajů obsažených v důvodové zprávě 
v roce 2002 upravených na  základě  údajů  Českého  statistického  úřadu  o  vývoji  inflace  za 
uplynulých 10 let a byl uveden pouze jako orientační. 
 
Z výše uvedeného vyplývá, že Ministerstvo vnitra nemá k dispozici ani požadovanou 
analýzu. V případě dalších dotazů se obraťte na Ministerstvo práce a sociálních věcí.  
 
 
 
 
Mgr. Jarmila Marta Šmardová 
 
ředitelka odboru 
 
podepsáno elektronicky 
 
 
Pan 
Kamil Gregor 
Email: [email address] 
 
 
 
 
Vyřizuje: Ing. Miroslav Kopeček 
tel.: 
 974 816 268 
e-mail:    [email address] 

Document Outline