Hledejte dotaz

  

nalezeno 3399 dotaz / dotazy / dotazů

Vážený pane, na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpis...
Anonymizovaný rozsudek
Odpověď od Městský soud v Brně pro Dagmar Sára Norková dne .
Úspěch.
Česká republika – Městský soud v Brně * Polní 39, 608 01 Brno, ( 546 531 471, fax: 546 531 479 e-mail: [1][emailová adresa], DS: 7y7abii IČO: 000...
Studie Bohdalec/Slatiny
Odpověď od Městská část Praha 10 pro Renata Chmelová dne .
Částečně úspěšné.
Úřad městské části Praha 10 Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail] web: www.praha10.cz
[1]MSMT- 791/2018-17 Vážená paní Martina Brzobohatá [FOI #6824 e-mail] ??     Váš dopis ze dne / značky 24. 6. 2017 Číslo jednací MSMT- 791...
K Vašemu elektronickému podání ze dne 10.7.2017 ve vě věci Poskytnutí informace - Aquapark Staré Splavy Vám sdělujeme Město Doksy tajemnice MěÚ nám...
-------- Přeposlaná zpráva -------- Předmět: POSKYTNUTÍ INFORMACE Datum: Tue, 4 Jul 2017 12:37:55 +0200 Od: Mgr. Hana Haubertová [1]<[emailová adre...
Vaše podání ve věci "Re: Potvrzení o doručení podání s běžným číslem 162340/2017" s evidenčním číslem 47bef340-a01f-4e42-b46f-0f0367768701 a s běžným...
Počet podaných trestních oznámení na majitele FVE v k.ú. Kuřívody
Dotaz byl vznesen na instituci Energetický regulační úřad uživatelem Vít Veselý. Poznámka od uživatele Vít Veselý dne .
Úspěch.
Peníze z největšího solárního byznysu objevila policie ve Švýcarsku. Večerní zprávy, úterý 27. 6. 2017. Policejní vyšetřovatelé prvně dohledali, jak...
-- Z  ODPOVĚDI MINISTERSTVA DOPRAVY BYLY VYMAZÁNY OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE -- Vážený pan Pavel Majer   Naše č. j. 288/2017-072-Z106/3     Vě...
Dobrý den, v příloze zasíláme odpověď na vaši žádost o informace. S pozdravem Bc. Pavlína Reichelová vedoucí organizačního a personálního oddělení Sta...
0 *H 010  `He0 *H Content-Type: multipart/mixed; boundary="Gordic-MIME-Boundary" This is a multi-part message in MIME format --G...
Dobrý den, na základě Vaší žádosti sdělujeme, že kontrola daného území je ze strany AOPK ČR prováděna průběžně a vzniklé požadavky jsou řešeny. Ve vz...
Dobrý den, na základě Vaší stížnosti ze dne 16. 6. 2017 č. j. MURA/1483/2017 Vám zasíláme odpověď:   Město Ralsko nemá s městem Chrastava uzavře...
Rozsudek č.j. 1Co 88/2007 – 102
Odpověď od Vrchní soud v Praze pro Martin Urbanec dne .
Úspěch.
  Číslo jednací: 1...
Stavební práce na adrese Sámova 665/12
Dotaz byl vznesen na instituci Městská část Praha 10 uživatelem Martina Nemethová. Poznámka od uživatele Martina Nemethová dne .
Částečně úspěšné.
Myslím, že úřad doplnil to, co -musel- - zbytek - jako např, co je Bytový dům Sámova, jsem musela googlit (naštěstí úspěšně). Také chybí informace o to...
Smlouva o výpujčce a dohoda o narovnání
Odpověď od Město Kouřim pro ing.Marie Dvořáková dne .
Částečně úspěšné.
Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.   Žádost o informace podle dotaz - Smlouva o výpůjčce a dohoda o narovnání Čj. : K...
Městská část Praha 7 Úřad městské části nábř. Kpt. Jaroše 1000, Praha 7 č.j.: MČ P7 021501/2017/ODO/KOV.                                 V Praze...
Úřad městské části Praha 10 Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail] web: www.praha10.cz Aktuální seznam vo...
Máchovo jezero Částečně úspěšné.
Dobrý den, v příloze Vám zasílám požadované informace. V současné době probíhá zkušební provoz, který bude ukončen kolaudačním souhlasem, kdy bude mo...
Anonymizované rozhodnutí
Odpověď od Krajský soud v Hradci Králové pro Exekutor dne .
Úspěch.
Dobré dopoledne,   k Vaší žádosti doručené soudu dne 1. 6. 2017 po doplnění povinných údajů zasílám požadovaná usnesení v anonymizované podobě, a...
Nahrávky z veřejných zasedáních
Odpověď od Městys Liteň pro Roman Veselý dne .
Úspěch.
 
--Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Staňková Kristina 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy [1]12/5/2017 Vážený pane Va...
Vážená paní,   v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne 01.06.2017 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístup...
Příjmy z inzerce
Odpověď od Městská část Praha 2 pro Tereza Kuncová dne .
Úspěch.
--  Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Prokopová Lenka, [1]3/5/2017 Dobrý den, reagujeme na Vaši žádost o poskytnutí informace...
Jmenování soudců
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro David Havlík dne .
Úspěch.
Vážený pane,             k Vaší žádosti o informace ze dne 27. 5. 2017 Vám v příloze zasíláme text materiálu Jmenování soudců, který byl zpracován p...