Hledejte dotaz

  

nalezeno 6128 dotaz / dotazy / dotazů

Sanace Molitorova
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo vnitra uživatelem Klouda dne .
Čeká se na odpověď.
Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane,...
Informace o léčivu
Dotaz byl vznesen na instituci Ministerstvo zdravotnictví uživatelem Klouda dne .
Čeká se na odpověď.
Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený...
Data o financování neziskových organizací
Uživatel Jiří Skuhrovec odeslal Úřad vlády České republiky žádost o přehodnocení dotazu dne Úřad vlády České republiky.
Čeká se na doplnění dotazu.
Povinný subjekt: Úřad vlády České republiky Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený...
iInsolvencni spravce
Odpověď od Ministerstvo spravedlnosti pro Romana dne .
Čeká se zařazení.
Vážená paní magistro,               k Vaší žádosti o informace ze dne 5. 7. 2017 uvádíme následující. V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č...
Vážený pane, na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpis...
Anonymizovaný rozsudek
Odpověď od Městský soud v Brně pro Dagmar Sára Norková dne .
Úspěch.
Česká republika – Městský soud v Brně * Polní 39, 608 01 Brno, ( 546 531 471, fax: 546 531 479 e-mail: [1][emailová adresa], DS: 7y7abii IČO: 000...
Stacionární raday
Dotaz byl vznesen na instituci Město Orlová uživatelem Aleš Moj dne .
Čeká se na odpověď.
Povinný subjekt: Město Orlová Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane, obrací...
Vážený pane, Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ) obdrželo dne 14. července 2017 Vaši reakci, ve které namítáte, že navzdory tomu, že GFŘ vyd...
TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY *************************************************************************** Dobrý den,...
Rozsudek 5 To 9/2016
Odpověď od Vrchní soud v Praze pro Martina Brzobohatá dne .
Čeká se zařazení.
  5To 9/2016 - ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vrchní soud v Praze projednal ve veřejném zasedání konaném dne 24. srpna 2016 v se...
Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Má/Musí obec na dotaz občana uvést číslo jednací ev. značku při písemné odpovědi?" bylo doručeno do sch...
Audit finančního hospodaření a benchmarkingu nákladů
Dotaz byl vznesen na instituci Nemocnice Boskovice s.r.o. uživatelem Tomáš Znamenáček. Poznámka od uživatele Tomáš Znamenáček dne .
Velké zpoždění.
Nemocnice zamítla i odvolání, podám správní žalobu.
Rozsudek 47 T 4/2014
Odpověď od Městský soud v Praze pro Martina Brzobohatá dne .
Čeká se na odpověď.
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Rozsudek 47 T 4/2014" s evidenčním číslem c66f9e68-21c3-4732-98b7-6ea45306429a a s běžným čísle...
Studie Bohdalec/Slatiny
Odpověď od Městská část Praha 10 pro Renata Chmelová dne .
Částečně úspěšné.
Úřad městské části Praha 10 Vršovická 68, 101 38 Praha 10 e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail] web: www.praha10.cz
nájemní smlouva Obecního obchodu v budově č.p. 8
Odpověď od Obec Račetice pro Michal Ryšavý dne .
Čeká se zařazení.
Žadatel: =================================================================== # Jméno: Michal Ryšavý # Datum narození:  1985-06-01 # Adresa: Rač...
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Předběžné opatření ve věci Invia v. Student Agency" s evidenčním číslem eb513030-bd08-40d8-8c88...
Doručení těmto příjemcům nebo skupinám se nepodařilo: [1]dotaz dotazy vznesené na instituci Krajské ředitelství policie Středočeského kraje (Institu...
Dohoda o plnění dluhu ve splátkách - nadbytečná anonymizace
Dotaz byl vznesen na instituci Město Kouřim uživatelem ing.Marie Dvořáková dne .
Čeká se na odpověď.
Povinný subjekt: Město Kouřim Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní, vážený pane, v zápi...
[1]MSMT- 791/2018-17 Vážená paní Martina Brzobohatá [FOI #6824 e-mail] ??     Váš dopis ze dne / značky 24. 6. 2017 Číslo jednací MSMT- 791...
Městská část Praha 3 Havlíčkovo nám. 700/9 130 85 Praha tel.: +420 222 116 111 e-mail: [emailová adresa] web: www.praha3.cz MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 ÚŘAD...
K Vašemu elektronickému podání ze dne 10.7.2017 ve vě věci Poskytnutí informace - Aquapark Staré Splavy Vám sdělujeme Město Doksy tajemnice MěÚ nám...
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -------------------------------------------------------------------- e-mail od: [FOI #6834 e-mail] ??...
Dobrý den, elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace asistent pedagoga, jakou školu studovat, abych byla plně kvalif...
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím" s evidenčním...
-------- Přeposlaná zpráva -------- Předmět: POSKYTNUTÍ INFORMACE Datum: Tue, 4 Jul 2017 12:37:55 +0200 Od: Mgr. Hana Haubertová [1]<[emailová adre...