Město Doksy

Instituce

5 dotazů
K Vašemu elektronickému podání ze dne 10.7.2017 ve vě věci Poskytnutí informace - Aquapark Staré Splavy Vám sdělujeme Město Doksy tajemnice MěÚ nám...
K Vašemu elektronickému podání ze dne 18.2.2016 ve vě věci oznámení o odložení pro nezaplacení Vám sdělujeme M sto Doksy tajemnice M Ú nám stí Repu...
Platby Města Doksy společnosti LAG Podralsko z. s.
Odpověď od Město Doksy pro Vít Veselý dne .
Částečně úspěšné.
Dobrý den, potvrzujeme přijetí vaší zrávy, po zapsání do evidence bude předána k vyřízení. Za Městský Úřad, Petra Musilová tajemník MěÚ Doksy Na...
Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014
Dotaz byl vznesen na instituci Město Doksy uživatelem David Havlík dne .
Částečně úspěšné.
[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám kopie kandidátních listin podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 Zákona č. 491/2001 Sb., o...
Kandidátní listiny do Komunálních voleb 2014
Dotaz byl vznesen na instituci Město Doksy uživatelem David Havlík dne .
Velké zpoždění.
[Authority name] Vážená paní, vážený pane, žádám kopie kandidátních listin do komunálních voleb podané registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 záko...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?