Ministerstvo kultury

Ministerstva vlády ČR

34 dotazů
Dotace a granty poskytnuté v roce 2016
Uživatel Lucie Sedmihradská odeslal odpověď Ministerstvo kultury dne .
Částečně úspěšné.
Povinný subjekt: Malátová Lucie Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní inženýrko, děkuji z...
Hezký den, MK žádné bytové jednotky neprodávalo a prodávat nebude.   S pozdravem   Ing. Jan Řežábek ředitel odboru vnitřní správy Ministe...
Zprávy o výsledcích finančních kontrol
Odpověď od Ministerstvo kultury pro David Havlík dne .
Částečně úspěšné.
Vážený pane, v příloze posílám požadovanou kopii Přílohy č. 1a, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. V roce 2016 nebylo podáno žádné oz...
IT smlouvy a zakazky
Odpověď od Ministerstvo kultury pro Michal Blaha dne .
Odmítnuto.
------------------------------------------------ PID : MKCRX00AURBY Značka : MK 16858/2017 OPŘIT Skupina : Dokument -----------------------------------...
Jmenovité schéma organizační struktury úřadu
Odpověď od Ministerstvo kultury pro David Havlík dne .
Částečně úspěšné.
  Vážený pane,            k Vaší žádosti o  „schéma organizační struktury vašeho úřadu s uvedením jména a příjmení vedoucích zaměstnanců jednotl...
    Věc: žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím       Vážený pane,          ...
-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Od: Svobodová Věra Ministerstvo kultury 15/12/2016 Vážený pane, v příloze Vám zasílám od...
------------------------------------------------ PID : MKCRX00A5EPK Značka : MK 53466/2016 KST Skupina : Dokument -------------------------------------...
Zprávy o výsledcích finančních kontrol
Odpověď od Ministerstvo kultury pro David Havlík dne .
Velké zpoždění.
0 *H 010  `He
------------------------------------------------ PID : MKCRX009XAKE Značka : MK 40632/2016 OIVZ Skupina : Dokument ------------------------------------...
Počet žádostí o informace
Odpověď od Ministerstvo kultury pro Hana A. Huntová dne .
Čeká se zařazení.
Dobrý den,           k Vaší žádosti o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., Vám sdělujeme, že  všechny požadované informace jsou součástí Výročních...
Vážený pane, k Vaší žádosti ze dne 18. 11. 2015 o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., Vám v příloze zasílám požadovaný materiál " Infor...
Smlouvy s EEIP
Odpověď od Ministerstvo kultury pro Jana Kubíková dne .
Odmítnuto.
-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Od: Večerková Hana Ministerstvo kultury 19/8/2013 --------------------------------------...
Přehled VZ v roce 2012
Odpověď od Ministerstvo kultury pro Jana Gutierrez dne .
Úspěch.
-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Od: Beneš Milan Ministerstvo kultury 25/3/2013 Dobrý den,   Přílohou zasíláme požado...
Dobrý den, v příloze tohoto e-mailu posíláme Informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., na základě žádosti o informace ze dne 15. 6. 2015.  ...
InfZ - Informace o kontrolách a uložených sankcích VaV
Odpověď od Ministerstvo kultury pro Petr Jedelský dne .
Částečně úspěšné.
-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE -- Od: Tichá Irena Ministerstvo kultury 20/11/2013 ----------------------------------------...
------------------------------------------------ PID : MKCRX008F5AQ Značka : MK 26907/2015 OIVZ Skupina : Dokument --------------------------------...
------------------------------------------------ PID : MKCRX0082CXV Značka : MK 4436/2015 OPP Skupina : Dokument ----------------------------------...
Smlouvy s dodavatelem IČO 62604171
Odpověď od Ministerstvo kultury pro David Havlík dne .
Částečně úspěšné.
Dobrý den, k Vaší žádosti o informace ze dne 14.11.2014 Vám sděluji, že s dodavatelem IČO 62604171nemá Ministerstvo kultury uzavřenu žádnou smlouvu....
Smlouvy s dodavatelem IČO 24225029
Odpověď od Ministerstvo kultury pro David Havlík dne .
Částečně úspěšné.
Dobrý den, k Vaší žádosti o informace ze dne 14.11.2014 Vám sděluji, že s dodavatelem IČO 24225029 nemá Ministerstvo kultury uzavřenu žádnou smlouvu....
Rozhodnutí podle § 9 odst. 7 zákona č. 428/2012 Sb.
Odpověď od Ministerstvo kultury pro David Havlík dne .
Informace není k dispozici.
Vážený pane, k Vaší žádosti uvádíme, že v působnosti Ministerstva kultury není rozhodování o vydaní zemědělské nemovitosti podle § 9 odst. 7 zákona č...
Dobrý den, posílám Vám vyžádanou kopii rozhodnutí o prohlášení budovy Spolchemie v Ústí nad Labem za kulturní památku. Jen bych ráda upozornila, ž...
------------------------------------------------ PID : MKCRX007G5IQ Značka : MK 36966/2014 OLP Skupina : Dokument ---------------------------------...
Dobrý den,   na Váš dotaz ve věci žádosti o kopii rozhodnutí o prohlášení parní lokomotivy 414.096 s tendrem 412.365 č. ÚSKP 103507 jsem odpovídal...
Dobrý den,   Na základě žádosti  o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 5. 6. 2014 Vám...

Zobrazí se pouze dotazy vznesené prostřednictvím stránek Informace pro všechny ?